Forsiden
Du er her: Forsiden > Prosjekter > Norsk hekkefugltaksering

Norsk hekkefugltaksering

Indeksverdi for stær og bokfink over antall registrerte par i Norsk Hekkefugltaksering. Indeksene er beregnet kun ut fra de rutene som er taksert i to påfølgende år. Startår for indeksberegning er det året arten ble taksert i minimum 20 ruter, og er gitt indeks 100.

I dette prosjektet overvåkes norske hekkefuglbestander ved hjelp av standardiserte tellinger i et stort antall geografisk avgrensede ruter over hele landet.

Hekkefugltakseringen (HFT) har etter starten i 1995 blitt gjennomført i områder som deltakerne selv har plukket ut. De har taksert 20 punkter langs en takseringsrute, og med nøyaktig fem minutter registrering i hvert punkt. Alle fugler (enhet er antall par) er notert, og samme rute er taksert til samme tid (+/- 7 dager og +/- 30 minutter) året etter. Hver rute er taksert bare en gang hvert år. Flere detaljer finnes i metodeheftet (se link nedenfor).

Vi trenger deltakere både til de frivillige rutene som vi har i HFT i dag, og til taksering av bestemte koordinatfestede punkter der hver enkelt deltaker blir tildelt ruter.

Om du ikke har mottatt eller ikke svart på vedlegget til Vår Fuglefauna, har du fortsatt mulighet til å melde deg på. Send en melding til prosjektleder Magne Husby: magne.husby@hint.no.

 Les mer