Forsiden
Du er her: Forsiden > Prosjekter > Overvåking av trekkende spurvefugler ved fuglestasjoner

Overvåking av trekkende spurvefugler ved fuglestasjoner


Christer Jakobsen demonstrerer ringmerking på Akerøya fuglestasjon i Østfold mai 2005. (Foto: Magne Myklebust)

Ved fuglestasjonene Lista og Jomfruland som begge er tilknyttet NOF drives det årlig overvåking av fuglenes trekkforløp vha. nettfangst etter standardiserte kriterier. Trekkfuglene er blant de mest mobile av alle dyregrupper. Selv noen av de minste norske hekkeartene tilbringer mye av året sør for Sahara eller i Sørøst-Asia. Å forvalte dem byr derfor på spesielle utfordringer og en lokal eller nasjonal tilnærming er ikke tilstrekkelig. Å vite hva som påvirker trekkfuglene i overvintringsområdene og under trekket kan være vel så viktig som å overvåke dem på hekkeplassene i Norge.

Det er i denne sammenheng fangst og ringmerking er nyttig ved at man kan kartlegge fuglenes trekkveier og overvintringsområder. Dette er et godt utgangspunkt for å kunne si noe om årsaker til endringer som ligger utenfor Norge. Ved at fuglene fanges kan man også samle mye andre data om fuglene, som forekomst av miljøgifter, DNA og annet. Foruten de lokale trusler som trekkfuglene møter i sine leveområder gjennom året, påvirker globale klimaendringer trekkfugler spesielt. Uten gode metoder for overvåking av trekkfugl-populasjonene, vil det være vanskelig å måle effekter av klimaendringer på disse artene, samtidig som man går glipp av de viktige storskala-indikatorer som disse artene representerer for generell effekt-overvåking av klimaendringer. Sist men ikke minst vil standardisert fangst over tid si noe om endringer i fuglebestandene. Her kan fuglestasjonene også supplere bl.a. hekkefugltakseringer ved at man overvåker både den overlevende populasjonen fra året før (vårfangst) og ungeproduksjonen (høstfangst).

Fra og med 2005 har Miljøforvaltningen i Norge bestemt at NOFs årlige overvåking av trekkfugler ved fuglestasjonene Jomfruland og Lista skal inngå i Program for overvåking av biologisk mangfold. Metodikken ved standardisert nettfangst er enkel og etterprøvbar. Fangstmetodikkene ved fuglestasjonene på Lista og Jomfruland er svært like, med bare små forskjeller i varigheten på den daglige innsatsen.

 Jomfruland fuglestasjon
 Lista fuglestasjon