Forsiden
Du er her: Forsiden > Prosjekter > Dverggåsprosjektet

Dverggåsprosjektet

Dverggåsa er en av Norges aller sjeldneste fuglearter, og den har status som "direkte truet" på den offisielle norske rødlista fra Direktoratet for Naturforvaltning. Den hekker i øde fjelltrakter i Nord-Norge, og overvintrer i Sørøst-Europa.

NOF har siden 1990 overvåket antall dverggjess i våtmarksområdet Valdakmyra i Porsanger, Finnmark der dverggjessene raster vår og høst på vei til og fra hekkeplassene. Siden 1995 har NOF arbeidet med kartlegging av dverggåsas trekkruter og vinterområder vha. satellitt-radiotelemetri.

I 1995 ble fire voksne fugler påmontert en radiosender som kan spores fra satellitter, og fuglene ble fulgt under høsttrekket mot sør og i overvintringsområdene i Sørøst-Europa. Dette arbeidet ble videreført i 1997 da 4 dverggjess ble merket med satellittsendere og fargeringer. For å finne ut mer om sammenhengen mellom de fennoskandiske og russiske dverggåspopulasjonene, ble i juli 1998 tre hekkende dverggjess fanget på Taimyrhalvøya nord i Sentral-Sibir, og de ble utover høsten fulgt nøye. Trekkrutene til den sentral-russiske bestanden ble først fullstendig avslørt i 2004/2005 da en dverggås ble fulgt gjennom et helt år fra hekkeplassene i Polar Ural til vinterkvarteret i Irak og tilbake igjen.

Satellitt-telemetriprosjektet har også blitt fulgt opp gjennom samarbeid med BirdLife International og BirdLife-partnere i de områdene hvor raste- og overvintringsplasser ble lokalisert i 1995. NOF har videre et nært samarbeid med det finske dverggåsprosjektet som drives i regi av WWF-Finland. Feltarbeid har vært utført i Ungarn, Bulgaria, Romania og Azerbaijan. Arbeidet med kartlegging av trekkruter følges opp i 2006-2008 gjennom et 4-årig LIFE-EU prosjekt som NOF deltar i. Les mer om dverggåsa og NOFs dverggåsarbeid på dverggåsportalen www.piskulka.net


Nyheter om dverggås

Fuglenes dag på Naturhuset, Stabbursnes i Porsanger 2019 (28.05.2019)

Atter en gang har NOF avd. Finnmark i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO), Finnmarkseiendommen (FeFo) og Stabbursnes Naturhus arrangert Fuglenes dag / Verdens trekkfugldag på Naturhuset i Porsanger. Og i år var det et ekstra trekkplaster - NOF avd. Finnmark sitt 50-årsjubileum. Jubilanten kan også i år se tilbake på et vellykket arrangement.

Les mer
Herr Blå skal avsløre uløste mysterier rundt dverggåsas trekk og overvintring (01.10.2018)

Den fennoskandiske dverggåsbestanden forlot rasteområdet i Porsangerfjorden i forrige uke. NOFs dverggåsprosjekt har fulgt dverggjessene gjennom hele sommerhalvåret, helt siden de første fuglene landet på Valdakmyra den 10. mai. I høst har det vært ekstra spennende, ettersom vi nå har en dverggås hann med GPS-sender som daglig viser oss hvor en stor del av bestanden vår oppholder seg.

Les mer
NOF ut mot planlagt gigantisk vindkraftverk i Finnmark (03.01.2018)

Planen om bygging av Davvi vindkraftverk i Finnmark er kontroversielt. En realisering av vindkraftverket vil legge beslag på hele 78 kvadratkilometer mellom Lebesby og Tana i øst og Porsanger i vest. Opptil 267 vindturbiner med veiforbindelser vil forandre en av Norges største villmarker til et industriområde.

Les mer
Produksjonssvikt for dverggjessene i Finnmark i år (12.10.2017)

Gjennom høstovervåkingen av dverggås i Porsangerfjorden i Finnmark har vi i år registrert kun ett ungekull med to unger. Forklaringen er trolig en svært sen vår og mye snø i hekkeområdet i etableringsfasen. Mange par har sannsynligvis stått over hekkingen og/eller eggene har gått tapt tidlig i hekkesesongen. I alt ble 46 dverggjess registrert under årets høstovervåking.

Les mer
Søte drops (og bitre piller) i 2016 (21.12.2016)

2016 var et spennende år for norsk fuglevern, og mye kan trekkes frem, også av positive beslutninger. Det gir oss motivasjon til å gå løs på 2017 med forhåpninger. Utfordringer har det heller ikke manglet på, og NOF har måttet brette opp ermene på vegne av blant annet kongeørn og dverggås.

Les mer

Flere nyheter om dverggås