Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Sentralstyret

Sentralstyret

Sentralstyret vedtar hovedlinjene for foreningens arbeid, foretar strategisk planlegging, fastsetter budsjettet og følger opp økonomien, oppretter og nedlegger komiteer og utvalg og har ansvar for ansettelser av fast lønnet personell på NOFs sekretariat. Generalsekretæren deltar på møtene og er referent. Sentralstyret velges av årsmøtet, og har møter 4-6 ganger i året.

Sentralstyrets sammensetning

Leder Michael Fredriksen 905 23 567 michfre@online.no
Nestleder Eli Maria Stenklev 979 77 252 mariastenklev@live.no
Styremedlemmer Dag Gjerstad 908 35 516 dgjersta@online.no
Per Christian Stensland 951 47 499 pcste@online.no
Anne Sørensen 977 90 697 annesorensen44@gmail.com
Edvin Thesen 907 94 535 edvinthesen@hotmail.com
Christin Valsjø 905 39 583 christin.valsjo@senabeikeland.no


Valgkomiteen i NOF består av fire personer og velges av årsmøtet. Komiteen velger selv sin leder. Valgkomiteens oppgave er å fremme forslag på kandidater til sentralstyret. Valgkomiteens innstilling, samt eventuelle andre forslag, oversendes sentralstyret som deretter bekjentgjør dette gjennom årsmøteinnkallingen.

Valgkomiteens sammensetning

Leder Atle Ivar Olsen 952 79 482 atle.i.olsen@gmail.com
Knut Arne Nygård 922 19 340 knutarnenygard@gmail.com
Peter Sjolte Ranke 995 15 654 psranke@gmail.com
Elisabeth Storstein Årsnes 909 63 252 esaarsnes@gmail.com