Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Ansatte og kontaktpersoner

Ansatte og kontaktpersoner

Sekretariatet, som ledes av en generalsekretær, står for NOFs daglige drift og er lokalisert i Trondheim. Foruten å stå for prosjekter og NOFs daglige drift, bistår sekretariatet NOFs fylkesavdelinger, lokallag og medlemmer i ulike saker. I stor utstrekning besvarer også sekretariatets medlemmer spørsmål fra allmennheten, og gjør således en viktig jobb i informasjonsarbeid og bevissthet omkring fugler og natur generelt.

Kjetil Aadne Solbakken
Generalsekretær
73 84 16 49
kjetil@birdlife.no

Last ned bilde
Ingar Jostein Øien
Fagsjef
73 84 16 43
ingar@birdlife.no
Martin Eggen
Naturvernrådgiver
90 56 51 08
martin@birdlife.no

Last ned bilde
Frode Falkenberg Frode Falkenberg
Rådgiver
93 44 06 47
Skype: cyberbirding
frode@birdlife.no

Last ned bilde
Oddvar Heggøy Oddvar Heggøy
Førstekonsulent
95 76 96 42
Skype: oddvah
oddvar@birdlife.no

Last ned bilde
Berit Krogstad
Førstekonsulent
73 84 16 45
berit@birdlife.no
Magne Myklebust
Informasjonskonsulent
73 84 16 46
vf@birdlife.no

Last ned bilde
Morten Ree
Organisasjonskonsulent
73 84 16 44
morten@birdlife.no
Jan Erik Røer
Seniorrådgiver
90 83 74 71
janerik@birdlife.no
Paul Shimmings
Førstekonsulent
73 84 16 47
paul@birdlife.no
Andreas Winnem
Rådgiver
73 84 16 48
andreas@birdlife.no
Tomas Aarvak
Prosjektmedarbeider
73 84 16 42
tomas@birdlife.no
Alv Ottar Folkestad Alv Ottar Folkestad
Kongeørnekspert i NOF
94 31 60 64
aof@albicilla.no

Last ned bilde
Aida Lopez
Stasjonssjef
Lista fuglestasjon
94 98 67 93
post@listafuglestasjon.no

Last ned bilde