Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Om NOF

Om NOF

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) ble stiftet i 1957, og er en frivillig naturvernorganisasjon med hovedvekt på fugler og fuglevern. En viktig del av vårt arbeid har vært å være bindeledd mellom fugleinteresserte over hele landet. Etter hvert har bevaring av fugleartene og deres leveområder blitt mer sentralt i foreningens arbeid. NOF står for en linje hvor vi gjennom dokumentasjon av faktiske forhold forsøker å påvirke utviklingen til fuglenes beste.

Klikk på bildet for å laste ned PDF

NOF har ca. 9 100 medlemmer og ti ansatte. Sekretariatet ligger i Trondheim, og her har åtte av de ansatte tilhold. Foreningen engasjerer over hundre prosjektmedarbeidere hvert år. Vi har fylkesavdelinger i alle fylker og rundt 50 lokallag. Er du medlem kan du delta på en rekke aktiviteter i NOFs regi som hagefugltelling, hekkefugltaksering og andre registreringsarbeider. Samtidig støtter du vår kamp for å bedre livsvilkårene for våre fugler.

I fylkesavdelingene og lokallagene er det stor aktivitet, med møter og turer. Det drives også med ulike prosjekter hvor du kan delta. De fleste fylker har sine egne tidsskrifter med lokalt fuglestoff. Medlemskap i fylkesavdelinger og lokallag tegnes særskilt.

NOF gir ut to medlemstidsskrifter; Vår Fuglefauna og Fuglevennen. Vår Fuglefauna har fire utgivelser i året. Det inneholder 48 sider med spennende og lærerikt fuglestoff fra inn- og utland. Fuglevennen kommer ut to ganger i året, og inneholder lettfattelig stoff om fugler. Fuglevennen er NOFs rekrutteringstidsskrift. I tillegg nettpubliserer vi fagtidsskriftet Ornis Norvegica.

NOF trenger mange medlemmer for å ha slagkraft til å følge opp naturforvaltningen i Norge med et kritisk blikk. For å drive et aktivt naturvern og informasjonarbeid kreves også en god økonomi til å drive organisasjonen best mulig. Derfor trenger vi din hjelp til å ta vare på fuglenes livsmiljø. Bli med og støtt dette arbeidet!

Fuglene bryr seg ikke noe om grensene mellom ulike land og de fleste av fuglene våre trekker ut av landet i vintersesongen. Derfor er internasjonalt fuglevernarbeid meget viktig for å ta vare på de fleste av våre fuglearter. BirdLife International er en paraplyorganisasjon for fuglevernorganisasjoner i alle verdens land. NOF er partner av BirdLife International og er derfor med på å sikre viktige leveområder for fugler over hele verden, både gjennom samarbeid og ved egne prosjekter.