Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Kommentarer til «Ny oppdatert liste over fugler påtruffet i Norge»

Kommentarer til «Ny oppdatert liste over fugler påtruffet i Norge»

Listen over fuglearter og -underarter som er påtruffet i Norge er nå oppdatert. Dette er gjort etter at AERC TAC har presentert nye taksonomiske anbefalinger. Samtidig er nye arter og underarter som er påtruffet i Norge siden siste oppdatering lagt til. Endringer av norske og vitenskapelige navn er også inkludert.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Stavefeil i norsk artsnavn

Det har sneket seg inn en stavefeil i et norsk artsnavn: det heter skorsteinsseiler (med to s-er). På samme vis som det også heter skorsteinsfeier og skorsteinspipe (jf. Bokmålsordboka).

mvh Per Ole Syvertsen

(18.08.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Skorsteinsseiler

Takk skal du ha. Skal få rettet opp dette, men venter litt i tilfelle det blir oppdaget flere feil.

Tor A. Olsen (18.08.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Oppdatering også av underarter?

Det er utmerket at AERC TAC nå har kommet med nye og oppdaterte taksonomiske anbefalinger - det har vært etterlengtet lenge . Imidlertid dreier de nye anbefalingene seg kun om arter. For inndelingen i underarter må NSKF derfor fremdeles forholde seg til andre kilder. For flertallet av de norske artene virker det på meg naturlig at man forholder seg til britenes anbefalinger slik de presenteres av BOURCs taksonomiske underkomité; det vil dekke opp de langt fleste av artene på den norske lista.

Jeg vil påpeke et tilfelle - lunde - hvor en art som er oppfattet som polytypisk med tre underarter på den norske lista, i den britiske lista nå regnes som en monotypisk art, jf. onlinelibrary.wiley.com. Sitat herfra om lunden (side 824):

Atlantic Puffin Fratercula arctica

Geographical variation in the Atlantic Puffin is clinal, with size increasing with latitude (Vaurie 1965. Birds of the Palearctic Fauna II: Non-passeriformes; Cramp 1985. Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa, Vol. IV). The three currently recognized races, nominate arctica, grabae and naumanni, are differentiated on the basis of wing length, bill length and bill depth. The clinal size variation between the putative subspecies is paralleled at more local levels: birds from north Iceland have longer wings than those from the south (Petersen 1976. Ornis Scand. 7: 185–192; BWP); birds from northwest Scotland are bigger than those from the southeast (Harris 1979. Bird Study 26: 259–266); and wing length increases clinally north along the Norwegian coast (Pethon 1967. Nytt Mag. Zool. 14: 84–95). The functional link of these correlations is not clear, but they are certainly consistent. Delimitation of races appears largely to be arbitrary. We recommend that the Atlantic Puffin be treated as monotypic.

Det er slett ikke sikkert man skal/bør følge britenes vurdering, men det ville være interessant å vite om NSKF har forholdt seg til den aktuelle problemstillingen.

mvh Per Ole Syvertsen

(19.08.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Underarter

Som mange gjerne har skjønt så har AERC TAC hatt problemer med å komme til enighet de siste årene. I fjor ble endelig nye regler for stemmegiving vedtatt noe som resulterte i den siste oppdateringen som ble publisert for noen uker siden. I og med at det hadde gått syv år siden siste oppdatering ble kun endringer på artsnivå viet oppmerksomhet denne gang. AERC TAC har imidlertid ikke begrenset seg til arter og vil nok helt sikkert komme tilbake med oppdateringer på underarter i neste eller senere publikasjoner.

NSKF besitter ikke selv noen faglig kompetanse på taksonomi og er derfor prisgitt å følge anbefalinger fra en komitee. Ettersom AERC TAC er den eneste komiteen som dekker hele WP uten spesielt fokus på en spesiell nasjonalitet er det naturlig at det er denne komiteen vi følger i NSKF. At AERC TAC er rådgivende for taksoner påtruffet i Norge er også nedfelt i komiteens vedtekter.

Argumentasjonen for å betrakte lunde som en monotypisk art virker overbevisende nok den, men NSKF kan som forklart over ikke "shoppe" avgjørelser utover AERC TAC. Men så snart denne endringen (eller andre endringer på underartsnivå) får avgjørende flertall i AERC TAC vil endringene bli implementert også i Norge.

Så inntil videre er underarter på Norgeslisten de samme som ble presentert i 2003 av AERC TAC. Forhåpentligvis/trolig vil vi nå få mer regelmessige oppdateringer derfra slik at listen kan oppdateres oftere enn hvert syvende år.

Tor A. Olsen (20.08.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Har fuglene nese?

Jeg fant navnet gulnesealbatross underlig. Riktignok kalles det nesebor også på fugler, som vel heller er et eksempel på begrenset norsk ordforråd heller enn bevis for at fuglene har nese. De har nebb. Likeså kalles hullene/pusteåpningene på fugler primært for "nares" sekundært "nostrils" på engelsk, ifølge Wikipedia. Ifølge answers.com er en definisjon på naricorn: "The horny segment of the rhinotheca covering the nostrils of albatrosses and some other birds". Avledningen fra nesebor begrenses dermed ytterligere for nettopp albatrosser, da neseboret er dekket/forlenget av hornplater (naricorn)/forlenget neseborkanal (tube - herav det gamle kallenavnet "tubenoses", avledet av det gamle ordensnavnet "Tubinaries", nå Procellariiformes). Det er nok derfor at arten gammelmodig? heter Yellow-(tube)nosed Albatross på engelsk? (Og så kommer en eventuell diskusjon om å splitte artsparet, inkonsekvent etter min mening; en med geografisk avledet navn og den andre med et kjennetegnavledet navn - der det dessuten finnes enda mer "gulnesede" slektninger, hvorav den mest snarlike med lignende nebbtegninger er kalt... hvitpannealbatross. Hm.)

Hva er det som er bakgrunnen for at navnet er foreslått, for det er vel et forslag?

Hilsen Jørn R. Gustad (21.09.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Gulnesealbatross / Tristanalbatross

Når det gjelder Gulnesealbatross / Tristanalbatross så lurer jeg på en liten ting. I Gyldendals Store Fugleguide 3. utg. 2010 står Gulnesealbatross (Thalassarche chlororhynchos) oppført på s. 418 og like nedenfor står Tristanalbatross (Diomedea dabbenena) oppført som egen art.

Nå står det vitterlig i nyhetsartikkelen fra NSKF at Gulnesealbatross tidligere var navngitt Tristanalbatross. Jeg lurer derfor på om dette er en feiloppføring i Fugleguiden eller om det har en annen forklaring?

mvh

Ketil Toska

Ketil Toska (02.04.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Gulnesealbatross / Tristanalbatross

Da vandrealbatrossen D. exulans ble splittet i to arter ble det valgt å gi arten D. dabbenena, som bare finnes på Tristan da Cunha, navnet tristanalbatross på tross av at det allerede fantes en art, T. chlororhynchos, med dette navnet. Denne finnes imidlertid på en drøssevis av sørhavsøyer, men har gul "nese", og ble derfor omdøpt til gulnesealbatross. Fugleguiden har altså rett oppføring.

Morten Bergan (12.07.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Rødstrupetrost i Norge

Er ikke rødstrupetrost påtruffet i Norge? Listatrosten fra årsskiftet 2005/2006 var vel en rødstrupetrost?

Eivind Gjerde (07.05.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Rødstrupetrost i Norge

Iflg siste meddelelse fra NSKF er det kun svartstrupetrost:

www.birdlife.no

Hans MH (09.05.2011)

Ny kommentarSvar på denne