Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > NOFs prosjekt i Zambia fortsetter

NOFs prosjekt i Zambia fortsetter

Av Inge Hafstad (03.03.2008)

NORAD ønsker å forsterke NOFs engasjement i Zambia og øker derfor sin støtte til NOFs prosjekt om lokal deltakelse i bærekraftig bruk av utvalgte viktige biomangfoldområder i Zambia – for fugler og mennesker. Utvikling av den nasjonale BirdLife-partneren i Zambia er høyt prioritert av BirdLife International.

Deltakere seminar i Zambia

Bildet viser deltakere på et seminar avholdt i Zambias hovedstad Lusaka i september 2007, der også NOF deltok. Seminaret var for lærerne som deltar i prosjektet, og noen av dem hadde reist langt fra fjerntliggende deler av Zambia for å delta i diskusjonen om hva som fungerer bra og hva som kan bli bedre. Utvalgte skoler og lærerne der spiller en viktig rolle i arbeidet med å involvere lokalsamfunnene i en bedre forvaltning av viktige fugleområder (IBAer; «Important Bird Areas»). (Opphavsrett: Christian Steel) Større bilde

Zambia er generelt et fattig land med en rekke utfordringer innen blant annet helse, skole og miljø. Fordi miljø og især vilt- og naturresursforvaltning er prioriterte områder i Zambia, og fordi utvikling av Zambian Ornithological Society (ZOS) også har vært høyt på BirdLife sin ønskeliste, var det naturlig for NOF å rette fokuset mot Zambia når man søkte etter afrikanske samarbeidspartnere etter at Etiopia-prosjektet kom til en avslutning.

ZOS ble etablert på midten av 1960-tallet, og er en av de aktive afrikanske partnere i BirdLife International. NOF har samarbeidet med ZOS siden september 2003 da man initierte forberedelsene til et ettårig pilotprosjekt i 2004. Pilotprosjektet ble videreført med et treårig (2005 – 2007) prosjekt støttet av Norad. Det er dette treårige prosjektet Norad nå ønsker å støtte videre i 2008.

Det er 11 globalt truete fuglearter i Zambia, noe som er mange selv til et afrikansk land å være. Norge har til sammenlikning kun to: dverggås og åkerrikse.

For gjennomføringen av det første samarbeidsprosjektet mellom ZOS og NOF ble det valgt ut 11 IBA-områder. I disse områdene ble det gjennomført et bestemt opplegg i årene 2005-2007, og alt praktisk, organisatorisk og faglig arbeid i Zambia ble utført av ZOS – som gjennom prosjektet har fått sin første ansatte. Begge parter ønsket å fortsette samarbeidet også etter 2007. NORAD sin bevilgning gjør at samarbeidet mellom ZOS og NOF videreføres også i 2008.

emneord Emneord: IBA Zambia

kommentarer Kommentér nyheten

Siste nytt

Organisasjonen

NOF

Relaterte saker