Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Kommentarer til «Om tornskatas hekkebiologi i Ornis Norvegica»

Kommentarer til «Om tornskatas hekkebiologi i Ornis Norvegica»

En ny artikkel i NOFs fagtidsskrift fokuserer på habitat og reirplassering til tornskata, der denne hekker på hogstflater i Aust-Agder. De fleste reirene lå i einerbusker. Artikkelen tar også for seg andre sider ved artens generelle hekkebiologi som sjelden er rapportert fra Norge.

Gå til nyheten