Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Nytt fra LRSK Vest-Agder: Retningslinjer for hekkeregistrering i AO
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Nytt fra LRSK Vest-Agder: Retningslinjer for hekkeregistrering i AO

Av LRSK Vest-Agder (08.05.2015)

Som mange av dere er kjent med så har NOF startet opp et nytt landsomfattende atlasprosjekt for å kartlegge utbredelse (og bestand) til de norske hekkefuglene. Verktøyet for innsamling av observasjoner er www.artsobservasjoner.no (AO) og inntil videre er det LRSK som skal kvalitetssikre disse observasjonene. Det hersker imidlertid en betydelig usikkerhet om hvordan en korrekt skal rapportere inn hekkefunn og hva de forskjellige hekkekodene (aktivitetene) betyr. For å bøte på dette har vi forsøkt å lage noen enkle retningslinjer.

Makrellterne

Makrellterne, en av de artene som har fått betydelig redusert utbredelse i Vest-Agder de siste 20 årene. (Opphavsrett: Knut Olsen) Større bilde

Det er nå mer en 25 år siden forrige atlasprosjekt ble avsluttet. Som de fleste har merket har det skjedd betydelige endringer både i utbredelse og bestand hos en lang rekke av våre hekkefugler. Det er derfor på høy tid med en ny kartlegging. Den foreløpige planen er at prosjektet skal gå frem til og med 2017, og data fra og med 2013 skal inngå i prosjektet.

Vi oppfordrer alle til å lese gjennom vedlagte manual og etter beste evne rapportere på denne måten. Dette vil gi de observasjonene du rapporterer større verdi, både for Atlasprosjektet og for forvaltningen av naturmangfoldet generelt. Samtidig vil du da forenkle LRSKs arbeid med å validere (og evt. korrigere) dine observasjoner. Det er også ønskelig at du ser gjennom dine gamle observasjoner fra 2013 og 2014 sesongen, og korrigerer disse slik at de kan inngå i prosjektet. Dette gjelder spesielt observasjoner fra områder som er lite besøkt av fuglefolk.

Vi vil også oppfordre alle rapportører til å bruke kartpresentasjonene og de forbedrede søkefunksjonene i den nye versjonen av AO for å finne frem til områder som er dårlig undersøkt, for deretter å rette en ekstrainnsats mot disse områdene. Dette er en god anledning til å komme seg ut i nye områder og gjøre spennende funn!

 

Manual for hekkeregistrering i AO kan leses her: