Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Om NOF Trøndelag
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Om NOF Trøndelag

Logo Stavsengan ringmerkingsstasjon

(Opphavsrett: Stavsengan ringmerkingstasjon) Større bilde

Fuglelokaliteter Trondheimsfjorden

Trondheimsfjorden Våtmarkssenter har utarbeidet en oversikt over en del gode områder for fuglekikking i Trøndelag. Kartet finnes ved å benytte linkene som er gitt i teksten lengre ned. (Opphavsrett: Trondheimsfjorden Våtmarkssenter) Større bilde

Guide til Norges Fugleliv

Forsiden til boken "Guide til Norges fugleliv" av Bjørn Olav Tveit. Boken inneholder kart og beskrivelser av de beste fuglelokalitetene i Norge. (Opphavsrett: Bjørn Olav Tveit) Større bilde

NOF avdeling Trøndelag består av ni lokallag med totalt noe over 1300 betalende medlemmer.

NOF avd. Trøndelag er et av de eldste fykeslagene i Norsk Ornitologisk Forening og har en historie som strekker seg tilbake til 1953. Formelt ble fylkeslaget stiftet våren 1958 og har, slik som sentralforeningen, sitt utspring fra Norsk Zoologisk Forening. Den første lederen var Aasmund Hoel og andre sentrale drivkrefter fra starten av var Svein Haftorn og Lulle Blom. I 1974 ble NOF avd. Nord-Trøndelag skilt ut som eget fylkeslag og drev sammen med NOF avd. Sør-Trøndelag NOFs arbeid i Trøndelag fram til 2018. Etter at fylkene ble slått sammen i 2018 ble igjen NOF avd. Trøndelag samlet til ett fylkeslag ved sammenslåing av NOF avd. Sør-Trøndelag og NOF avd. Nord-Trøndelag.

Fylkeslaget fungerer idag som et bindeledd mellom medlemmer og lokallagene i fylket og arrangerer årlig en eller flere fylkesturer. Fylkeslaget arbeider også med aktuelle naturvernsaker for bevaring av fuglearter og deres leveområder gjennom høringssvar, oppfølging av viktige fugleområder i fylket og opplysningsarbeid gjennom media. En del av dette arbeidet foregår gjennom samarbeidsnettverket Forum for natur og friluftsliv (FNF) Trøndelag. FNF Trøndelag består av tolv tilsluttede naturvern- og friluftsorganisasjoner.

 

Vedtektene for fylkeslaget finner du her:
NOF Trøndelags vedtekter (av 16. november 2018)

 

LRSK Trøndelag

Den lokale rapport- og sjeldenhetskomitéen (LRSK) i Trøndelag systematiserer og kvalitetssikrer fugleobservasjoner fra fylket. Årsrapporter som oppsummerer forekomsten av uvanlige og interessante arter, publiseres i Trøndersk Natur. En oversikt over medlemmene av LRSK Trøndelag finnes her.

Rapportering av dine funn og opplasting av dokumentasjon og beskrivelser gjøres på www.artsobservasjoner.no/fugler.

 

Ringmerking og ornitologiske stasjoner

Ringmerking av fugler er en vitenskapelig metode for å få mer kunnskap om fuglene og miljøet de lever i. I prinsippet går metoden ut på å feste en ring av metall rundt ett av fuglens bein. På ringen er det oppført et løpenummer og en returadresse. Ringmerking drives i vitenskapelig øyemed, og det er bare erfarne, autoriserte ornitologer som får lov til å drive med dette. Det er Miljødirektoratet som gir lisens til personer og grupper til denne oppgaven. All vitenskapelig ringmerking i Norge organiseres av Ringmerkingssentralen ved Stavanger Museum, med fylkesvise ringmerkingsgrupper.

Sør-Trøndelag ringmerkingsgruppe ledes av Edvin Thesen.

Det er fire ornitologiske stasjoner for ringmerking i fylket:

- Stavsengan Ringmerkingsstasjon, Trondheim (Stavsengan RMS)
Kontaktperson: Edvin Thesen

- Titran Ornitologiske Stasjon, Frøya (Titran OS)
Kontaktperson: Magne Myklebust (magnemyklebust@yahoo.com).

- Sandfærhus Ornitologiske Stasjon, Stjørdal
Kontaktperson: Per Inge Værnedbranden

- Ørin Ringmerkingsstasjon, Verdal (Øring RMS)
Kontaktperson: Arnstein Indahl

I tillegg foregår det organisert ringmerkingsaktivitet på andre steder i perioder av året i regi av NOF's medlemmer. Fokuset da er ofte ringmerking og registrering av fugler under det årlige høsttrekket, eller ringmerking av reirunger.

 

Arkiv

Fylkeslaget har et arkiv med tidskrifter og litteratur i innleide lokaler på Dora. Det er mulig å få tilgang til disse lokalene etter avtale med styret. Vi har utarbeidet oversikter over hva vi har av litteratur og tidsskrifter som en kan sjekke. Gå til bibliotekoversiktene.

 

Fuglekikking i Trøndelag

Trøndelag har en rekke fantastiske lokaliteter for fuglekikking. En oversikt i kart over noen gode områder langs Trondheimsfjorden er utarbeidet av Trondheimsfjorden Våtmarkssenter som dekker Trondheimsfjorden våtmarkssystem, i tillegg administrerer NOF et kart over fuglelokaliteter i Norge hvor en rekke steder som er verdt å besøke. Kartene finner dere ved å følge linkene som er gitt under. Ørlandet våtmarkssystem er et ramsarområde i Ørlandet kommune, ytterst i trondheimsfjorden. Her ligger noen av de mest kjente naturreservatene og fuglefredningsområdene i Trøndelag, en beskrivelse av disse er utarbeidet av Ørlandet Våtmarkssenter.

Anbefalte lokaliteter i Trøndelag

Siden det er så mange gode områder hvor en kan kikke på fugl i Trøndelag har vi her listet noen forslag til områder hvor en kan starte om en er ny med fuglekikking i fylket. Lokalitetene finnes i kartene.

Linker til kart og informasjon over fuglelokaliteter

Kart over fuglelokaliteter Trondheimsfjorden
Kart over fuglelokaliteter Norge
Info om fuglelokalitetene i de indre delene av Trondheimsfjorden

Fugletårn og skjul i Trøndelag

Litteratur

Bjørn Olav Tveit gav i 2010 ut en etterlengtet guide med oversikt over fuglelokaliteter i Norge med navnet "Guide til Norges fugleliv". I boken dekkes nesten alle de viktigste fuglelokalitetene i Sør-Trøndelag med detaljerte kart og beskrivelser. Her får en informasjonen en trenger om hvor, hvilke arter og når på året ulike lokaliteter er verdt å besøke. Guiden finnes utgitt på norsk og engelsk, og kan kjøpes fra bokhandelen Natur og Fritid som NOF står bak. Anbefales!

 

Fuglevakta

Fuglevakta er en døgnbemannet vakttelefon som skal ta seg av fuglenes ve og vel samt deres leveområder. Det vil si at du kan ringe 24 timer i døgnet alle dager i året, og faktisk få kontakt med noen som bryr seg om disse sakene. Telefonnummer og mer informasjon finner du her.