Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > NOF Nittedal lokallag er opprettet
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

NOF Nittedal lokallag er opprettet

Av Håkan Billing, leder i NOF OA (24.10.2018)

Onsdag 24. oktober var det fuglemøte i Formannskapssalen i Nittedal rådhus. Formålet var oppstart av NOF Nittedal lokallag. Møtet var annonsert i lokalpressen, og 29 personer møtte opp. Det ble et godt møte, som også resulterte i flere nye NOF-medlemmer.

NOF OAs leder, Håkan Billing

NOF OAs leder, Håkan Billing, forteller om NOFs medlemsutvikling (Opphavsrett: Ester Stern) Større bilde

NOF Nittedals leder, Tor Skjetne

NOF Nittedals konstituerende leder, Tor Skjetne, holder foredrag. (Opphavsrett: Håkan Billing) Større bilde

Styret i NOF Nittedal

Det konstituerende styret i NOF Nittedal lokallag. Fra venster: Erlend Rolstad, styremedlem; Tor Skjetne, leder; Éric Roualet, kasserer; Eivind Hovin, sekretær. (Opphavsrett: Håkan Billing) Større bilde

Vi takker Nittedal kommune, som velvillig lot oss få låne Formannskapssalen i Nittedal rådhus. Møtet begynte med at NOF OAs leder, Håkan Billing, holdt et kort foredrag om NOFs medlemsutvikling, samt informerte om foreningens kontingentstruktur.

Neste post på programmet var en introduksjon av konstituerende leder, Tor Skjetne, om hvorfor det er ønskelig med et lokallag i Nittedal kommune. Kommunen har mange naturverdier som står under sterkt press. I årene 2017 og 2018 ble det opprettet en rovfuglgruppe for å kartlegge forekomsten av hønsehauk i Nittedal. Dette ga et godt grunnlag for å etablere et styre.

Tor Skjetne fortsatte med å fortelle om Nittedals naturområder, og vise bilder av de fleste fugleartene i kommunen, som foruten å ha en variert natur for hekkefugler også er en viktig korridor for trekkende fugl.

Tiltaket og foredragene ga mersmak, og under møtet fikk det nye lokallaget hele sju nye medlemmer. NOF Nittedal lokallag består dermed av 71 medlemmer. Lokallaget vil holde flere årlige medlemsmøter og ekskursjoner i nærområdet.

Det konstituerende styret består av:

  • Tor Skjetne, leder
  • Eivind Hovin, sekretær
  • Éric Roualet, kasserer
  • Erlend Rolstad, styremedlem

I 2015 valgte NOF OA en fugleart for hver av fylkesavdelingens 23 kommuner. Nittedal har dverglo som kommunefugl.

emneord Emneord: NOF Nittedal lokallag