Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Hvor hekker lappspurven i Nordland?
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Hvor hekker lappspurven i Nordland?

Av Atle Ivar Olsen og Magnhild Johansen (27.06.2020)

Årets fugl lappspurven er nå i gang med hekking, og hvis du treffer på lappspurver vil vi gjerne vite om det. Den er nok ganske ukjent for de fleste nordlendinger, men den er en veldig flott fugl som det er verdt å kikke litt ekstra etter!

Lappspurv

Hann av lappspurv på hekkeplass i Virvassdalen Rana. De synger ofte fra slike steiner, toppen av en vier eller i flukt. (Opphavsrett: Atle Ivar Olsen) Større bilde

Sikre hekkefunn lappspurv Nordland

Figur 1. Sikre hekkefunn av lappspurv i Nordland, hentet fra Artsobservasjoner.no 22.6.2020. Hver prikk representerer en lokalitet med ett eller flere sikre hekkefunn av lappspurv. Større bilde

Mulige hekkefunn Lappspurv Nordland

Figur 2. Alle funn av lappspurv i Nordland med hekkeindikasjoner, hentet fra Artsobservasjoner.no 22.6.2020. De store blå prikkene viser områder som har flere lokaliteter med mulige eller sikre hekkefunn. Større bilde

I Nordland har det vært mye snø i fjellområdene og veldig sein snøsmelting i år, noe som antagelig har forsinket hekkesesongen for mange arter inkludert lappspurven. Kanskje vil de i større grad hekke i lavere strøk og kanskje ute på kysten i år på grunn av de uvanlige forholdene?

Habitat og sang

Lappspurven hekker mest tallrikt i vierområder i fjellet, og er på avstand lett å forveksle med flere andre små brunaktige fugler. I Nordland hekker den også flere steder langs kysten, på myrer og steder med lav vegetasjon. Den er antagelig vanligere enn de fleste tror.

Når snøen har tina så pass at det er levelig drar lappspurven til hekkeplassene. Der synger den i vierkrattene, fra en stein eller knaus, eller den synger mens den flyr. Lappspurvens vakre sang er ikke blant de mest kjente, denne sangsnutten er fra Gamvik i Finnmark. Sangflukten er litt spesiell ved at den er taus når den letter fra bakken, men så seiler den langsomt med stive vinger og utbredd stjert i vide buer og synger 2-3 strofer, og hvis det er vind kan den legges seg mot vinden og stå nesten stille i lufta mens den synger (Haftorn 1971).

Hekkefunn i Nordland 

Det er rapportert ganske få konkrete hekkefunn av lappspurver i Nordland, se Figur 1. Hvis vi inkluderer sannsynlige hekkefunn, så får vi kanskje et mer realistisk inntrykk av utbredelsen, se Figur 2.

For å påvise hekking, kan man følge litt med dem hvis man kommer over den. Hvis de bringer med seg mat i nebbet, er det en sikker indikasjon på hekking.

Selve reiret kan ligge helt åpent, eller mere skjult i lyng eller inntil en vierstamme. Det er gjerne fôret med rypefjær, og de legger vanligvis 5-6 egg. Man bør ikke lete etter reiret for da forstyrrer man fuglene og kan komme til å røpe plasseringen av det for eventuelle reirtyver som kråke. Da er det bedre å følge med litt på avstand. Ungene forlater reiret etter 8-10 dager, før de er flygedyktige, men foreldrene mater dem fortsatt en periode etter at de har forlatt reiret. Lappspurven spiser både frø og insekter.

Lappspurven er på rødlista i Norge i kategorien sårbar (VU). Dette er basert på en 30-50 % bestandsnedgang siste 10 år (Norsk Rødliste 2015). Det er usikkert om dette gjelder for Nordland, så vi håper at både nordlendinger og våre besøkende er spesielt oppmerksomme på arten nå i sommer.

Hvor skal man så lete etter den? Se på kartene i Figur 1 og 2, og her kan man sjekke ekstra grundig hvis man er i nærheten. Men den finnes sikkert på andre egnede steder både i fjellområder og på kysten, og nye steder vil jo være ekstra spennende. Kanskje greier vi å finne ut mer nå i år om artens utbredelse i Nordland?

Hvis du ser en lappspurv

Registrerer alle funn i Artsobservasjoner.no. Få med hekkekriterier der det gjelder, slik som at den er observert i hekketiden på et egnet sted, at den synger, eller kommer med mat til unger osv. Disse finner man under Aktivitet når man legger inn i artsobservasjoner.

Hvis du plages med å få til registrering på artsobservasjoner, send epost til nordland@birdlife.no så hjelper vi deg.

 

 

Litteratur

Haftorn, S. 1971. Norges fugler. Universitetsforlaget Oslo/Bergen/Stavanger.

Henriksen S. og Hilmo O. (red.) 2015. Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken, Norge