Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Kommentarer til «Hindrer krykkjehekking med nett i Vesterålen»
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Kommentarer til «Hindrer krykkjehekking med nett i Vesterålen»

Et rorbuanlegg på Stø i Vesterålen i Nordland har satt opp et stort nett for å hindre krykkjer i å hekke i en bergside ved anlegget. Arten er i kraftig tilbakegang langs hele norskekysten og kategorisert som sterkt truet på den nasjonale rødlista. Fylkesmannen har gitt pålegg om å fjerne nettet.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Krykkjer

Tydelig ut i fra bildene at nettet ble satt opp etter mars - altså etter at fuglene hadde etablerte seg ved hekkeplassen. Man ser i bildet fra mars at flere individer sitter like ved / på reirene. Jeg har ikke fått med meg på hvilken dato nettet ble plassert foran klippen, men kan det være slik at det ble gjort etter eggleggiingen? Uansett, her er det brudd på naturmangfoldloven. Bra at Fylkesmannen tar opp saken - og takk til årvåkne folk som Fredrik som reagerte på saken.

På nettstedet til Gunnartangen Rørbuferie reklameres det for "Hvalsafari og rafting, fugleliv og fiske". Skal man velge hvilke fuglearter man skal ha / ikke skal ha rundt seg? Krykkjer i Lofoten og Vesterålen er vel en viktig turistatraksjon - man kommer veldig nær hekkende fugler uten å skremme de siden de er meget tillitsfulle. Hvis jeg drev rørbuanlegget ved Gunnarstangen ville jeg heller å satset på å bevare krykkjene heller enn å prøve å forhindre hekkingen.

Dessverre har mange en dårlig holdning til naturen - gang etter gang hører man at det er for mange et eller annet (f.eks. kråker, måker, gjess m.m.) eller at de ikke var her før så da må de bort. Det som har skjedd ved Gunnarstangen er enda et eksempel på dette. Trodde at krykkjer var en del av helhetsbilde langs den vakre Nordlandskysten - eller tar jeg feil?

Paul Shimmings (05.06.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Krykkjene

Det er tragisk.

Jeg snakket nettopp med Fylkesmannens kontor og fuglene har lagt egg / klekket i selve nettet som Gunnar Ulriksen ulovlig har satt opp. Dermed kan man ikke fjerne nettene før fuglene har hekket ferdig og fløyet. Det er visst snakk om en 10 - 12 hekkende krykkje-par.

Dette er miljøkriminalitet. En stor takk til Fredrik som varslet :)

Turistene kommer jo også på grunn av det rike fuglelivet som Ulriksen helst ser ikke er en del av hva han reklamerer for.

Det er sørgelig at mange har en slik holdning til naturen.

Our lives begin to end the day we become silent about things that matter.

- Martin Luther King jr.

Reidun Carstens (06.06.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Krykkjer videre

Jeg har vært noen ganger i Nykvåg i nabokommunen Bø. Jeg var der for 6 år siden. Det var fullt av liv og tusenvis av krykkjer som hekket i fjellveggen rett ved husene. Overraskelen og skuffelsen var derfor stor, da undertegnede skulle vise noen besøkende kolonien i fjor (2011) sommer. Bare ca. 100 krykkjer i beste sesong. Kan noe tilsvarende med nett ha vært gjort her? Syntes tilbakegangen var ekstrem.

Jørn H Magnussen (06.06.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Krykkjer videre

Hei Jørn Helge (og takk for sist, vi møttes i Langesund under vasking av sjøfugl etter oljesølet fra Full City..).

Jeg var en tur til Nyksund (ca mellom Stø og Bø) og der var også sterkt redusert antall krykkjer i år sammenlignet med ifjor. Jeg kjenner ikkje til grunnen til dette, men tror ikke noen har satt opp sperrenett der. Kjenner ikkje til noen detaljer om Nykvåg dessverre.

Fredrik Broms

(01.07.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Støy

Jeg har sympati for eieren av rorbuanlegget - støyen fra krykkjer og fiskemåker er kanskje lett å leve med for den som besøker området for ei kort tid og som tar bilder av tillitsfulle fugler, men de som skal leve med dette fra april til september ser kanskje annerledes på det. Det er lyst om natta, så støyen er påtrengende hele døgnet, hele sommeren. Kanskje kan man legge til rette for at krykkja kan etablere seg andre steder enn helt inn i husene?

Grethe Nicolaysen (15.07.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Støy 2

Synes dette er fint sagt av Grethe!!! Vi bor midt oppe i lignende tilfelle med krykkje og kan skrive under på at det sliter både psykisk og fysisk. De som ikke har dette lydpresset rundt seg, aner ikke hva det er snakk om. Vi skal ta vare på dyremangfoldet men mennesker skal også leve oppe i dette. En vanskelig kabal, men mulig ved tilrettelegging. Hva med miljørettet helsevern som kommunelegen skal ta seg av.. Skal dyrelivet være mere verdt enn menneskelivet?

(22.08.2012)

Ny kommentarSvar på denne