Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Lokallag av NOF Hordaland
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Lokallag av NOF Hordaland

Gjerdesmett

Gjerdesmett er NOF Sunnhordaland lokallag sin emblemart. (Opphavsrett: Frode Falkenberg) Større bilde

Hvitryggspett

Hvitryggspett er NOF Indre Hardanger lokallag sin emblemart. (Opphavsrett: Rune Voie) Større bilde

Gråhegre

Gråhegre er NOF Bergen lokallag sin emblemart. (Opphavsrett: Frode Falkenberg) Større bilde

Det finnes tre aktive lokallag tilknyttet fylkeslaget av Norsk Ornitologisk Forening i Hordaland. Nedenfor finnes introduksjoner av lokallagene og deres kontaktadresser. Tur- og møteprogram for de forskjellige lokallagene funner du i aktivitetskalenderen.

Bergen lokallag

Lokallaget ble stiftet i 1962, og la sammen med Os Lokallag grunnlaget for fylkesavdelingen som ble stiftet i 1977. Blant de ca. 600 medlemmene (2020) finnes folk i alle aldersgrupper og yrker, og man kan si at foreningen nyter litt godt av å ha en del medlemmer innenfor det økologiske og ornitologiske fagmiljøet som finnes ved universitetet her i byen.

Møter har vi den andre tirsdagen i hver måned i periodene januar-april og september-desember. Tema for møtene varierer en god del, fra foredrag som går langt inn i enkelte fuglearters privatliv, til de som mer må karakteriserers som reiseskildringer fra de fjerneste avkroker på vår klode. Felles for foredragene er imidlertid masse flotte fugle- og naturbilder, tatt av amatører såvel som mer drevne fotografer - for ikke å si profesjonelle sådanne. Ekskursjoner er selvsagt også svært viktig når man er interessert i og skal studere fugl. Derfor prøver vi å få til en ekskursjon hver måned.

E-post: bergen@fuglar.no

Hardanger lokallag

Lokallaget ble startet 8. desember 1978 under navnet Odda Lokallag. Etter hvert trakk mange medlemmer fra Ullensvang også til laget, og i 1985 var det naturlig å skifte navn til Indre Hardanger Lokallag. Lokallaget har ca. 100 medlemmer (2020). 1987 er et merkeår for laget, da vi da fikk en eldre skole av Odda Kommune til klubblokale. Klubblokalet lå på Digranes, 8 km fra Odda sentrum, på vegen mot Utne. Ambisjonene var i begynnelsen store og skolen ble døpt Digranes Ornitologiske Stasjon. Vi lagde en stor natursti i nærområdet som ble svært populær og drev en del med ringmerking. Vi innredet deler av skolen som skadestasjon for fugler med flere større og mindre bur. Feltaktiviteten til lokallaget har i alle år vært mye fokusert på hvitryggspett i tillegg til fugleregistreringer på Sandvin, et våtmarksdelta 3 km sør for Odda.

E-post: hardanger@fuglar.no

Sunnhordaland lokallag

Lokallaget ble startet vinteren 1992. Da tok noen fugleinteresserte initiativet til en samling av likesinnede på Stord. Det møtte 18 deltagere fra Stord, Bømlo og Fitjar, en liste sirkulerte blant de frammøtte der to enkle spørsmål som skulle gi en pekepinn på interessen for å starte en fugleforening. Svaret ble ja, og et styre ble konstituert. Foreningens navn ble foreslått til NOF-Sunnhordland Lokallag, og i vår logo ville vi benytte Gjerdesmetten. NOF-Sunnhordland Lokallag dekker 8 kommuner, Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Ølen. Vi hadde i 2020 108 medlemmer, der Bømlo og Stord har den største medlemsmassen.

I 1997 mottok vi midler fra Fylkesmannen i Hordaland til å bygge en fugleobservasjonshytte ved Vestbøstadtjødno i Fitjar kommune. Den ble bygd på dugnad og er en fin plass å være. Vi håper så mange som mulig vil bruke hytta i framtiden.

E-post: sunnhordaland@fuglar.no