Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Fjellvåken vender hjem til Finnmark og viser vei i forhold til smågnagerbestanden
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Fjellvåken vender hjem til Finnmark og viser vei i forhold til smågnagerbestanden

Av Dag Gjerstad (24.04.2019)

I følge rapporteringer på Artsobservasjoner er de første fjellvåkene allerede hjemme i Finnmark, og våre satelittmerkede fjellvåker er på tur hjem. Fjellvåkens tilbakekomst vil raskt vise oss hvordan det står til med smågnagerbestanden - ja faktisk også hvordan årets hekkesuksess for rypa kan bli.

Kart fjellvåk

Kartutsnittet viser de satellittmerkede fjellvåkenes bevegelser i april 2019. (Opphavsrett: Tomas Aarvak) Større bilde

Jaktende fjellvåk

Jaktende fjellvåk på østsiden av Porsangerfjorden. (Opphavsrett: Thor-Arthur Didriksen) Større bilde

Lirype i solnedgang

Lirypa er også en indikatorart her i Finnmark, og antall hekkende fjellvåkpar gir en tidlig indikasjon hvordan årets rypebestand vil kunne bli. (Opphavsrett: Hildegunn Didriksen) Større bilde

NOF og NOF Finnmark har siden 2010, som de første i verden, satelittmerket mer enn 20 individer av fjellvåk fra hele landet, men med tyngdepunktet på fugl fra Nord-Troms og ikke minst fra Finnmark.

I løpet av denne perioden har vi fått store mengder data som delvis er publisert, hvilket selvsagt vil si at det kommer mer spennende stoff framover.

Fjellvåken er en smågnagerspesialist. Nesten alt den spiser i Norge er fem ulike musetyper; lemen, markmus, fjellmarkmus, rødmus og gråsidemus.

Derfor vil fjellvåken, om den finner mus når den krysser grensen inne i Norge den 29 april (gjennomsnittelig grensepassering de siste årene), hive seg til med reirbygging og hekking, og det nesten uansett hvor den er.

Derfor har vi allerede i begynnelsen av mai, seinest den 17 mai, en indikasjon på hvor mange par som hekker.

Dermed har vi også en indikasjon på hvordan musebestanden er det året, mens snøen ligger dyp og museforskerne sitter på sine varme kontorer i Tromsø og på Ås. Men vi har fjellvåken som har hørsel og øyne som evolusjonen har brukt mange år på å utvikle - og de er online! Ganske fantastisk!
 
Dette leder oss ganske så raskt til en av landets mest populære og diskuterte aktiviteter - rypejakta. For rypebestanden er særs avhengig avhengig av smågnagerbestanden, spesielt fra eggene legges i begynnelsen av juni til kyllingene er flygedyktig i midten av juli.

Kort oppsummert; er det mus så spiser predatorene mus. Er det ikke mus, så spiser predatorene blant annet ryper og rypekyllinger, noe som bidrar til et dårligere rypeår.
 
NOF Finnmark vet derfor med stor sansynlighet hvordan rypeåret blir i Troms og Finnmark allerede lenge før rypetellingene som publiseres i månedskiftet august/september av Statskog eller FEFO kommer. Vi er tre og en halv måned på "forskudd" faktisk.
 
Vi har fulgt med dette i mange år og trenden er helt klar. Fjellvåken lyger ikke, men handler kun slik den har gjort de siste par titusener av år. Derfor har vi spenende uker framover!

Tomas Aarvak har sendt oss et kartutsnitt som viser bevegelsene til fjellvåker med satelittsender tom. 17. april. Det kommer mer fjellvåknytt framover, så følg med!