Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Vannscootere et problem på Fiskumvannet
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Vannscootere et problem på Fiskumvannet

Av NOF avd. Buskerud (22.01.2019)

NOF avd. Buskerud har oppfordret Øvre Eiker kommune til å forby vannscootere på Fiskumvannet. Holmestrand kommune har innført forbud mot vannscootere på sin sørlige del av Eikeren, og felles regler for hele Eikeren og Fiskumvannet burde derfor være en naturlig løsning for Øvre Eiker kommune.

Vannscooter

Vannscooter i høy hastighet i Vestfosselva ved Flesakertangen 14.06.17 (Opphavsrett: Tore Haare) Større bilde

Toppdykker

Toppdykkeren hekker ved Fiskumvannet. Høye bølger skapt av vannscootere kan føre til at slike reir ødelegges og hekkingen mislykkes, og påfører fuglene stress. (Opphavsrett: Håvar Hveding) Større bilde

I henhold til den gamle vannscooterforskriften var all bruk av vannscooter forbudt på Fiskumvannet. Etter at denne forskriften ble opphevet 18.05.2017, har bruken av vannscootere på Fiskumvannet utviklet seg på en svært negativ måte. Det er flere ganger observert uvettig kjøring i høy hastighet på vannet, noen ganger også inne i selve naturreservatet. Det verste eksempelet var to ungdommer på vannscootere som sommeren 2017 kjørte opp i elva Dørja i høy hastighet. De bråsnudde og kjørte ut igjen i samme hastighet da de så at det var folk i fugletårnet.

I Fiskumvannet naturreservat er all motorisert ferdsel forbudt i henhold til verneforskriften «Forskrift om fredning av Fiskumvannet naturreservat, Øvre Eiker kommune, Buskerud» (FOR-1974-04-19-4), og pattedyr og fugler, herunder fuglenes reir og egg, er fredet mot skade og ødeleggelse av enhver art.

Hele moroa med vannscootere er nettopp høy fart og stadige kursendringer. Dette skaper mye støy og bølger som forstyrrer fuglelivet og andre som driver friluftsliv ved vannet. I reservatet hekker det flere rødlistede arter bl.a. toppdykker (NT) og sothøne (VU) som bygger flytende reir i sivkanten. Brå og høye bølger kan føre til at slike reir ødelegges og hekkingene mislykkes. Det er også observert vannscootere som i høy hastighet kjører rett inn mot flokker med vannfugler ute på vannet. I tillegg til å skremme opp og stresse fuglene unødvendig, kan slik atferd også medføre at fugler og spesielt ikke-flygedyktige fugleunger blir skadet eller drept.

I Vestfosselva og Fiskumvannet er fartsgrensa for båter og vannscootere satt til 5 knop, men det er sjelden en ser vannscootere som overholder denne grensa. Som regel er hastigheten det mangedobbelte. Folk som bor ved Vestfosselva kan bekrefte at vannscootere til stadighet overskrider fartsgrensa på 5 knop, se bilde. Det hender også at andre båter med kraftige motorer kjører for fort i området, men de fleste overskridelsene står vannscootere for.

NOF avd. Buskerud mener at erfaringene fra det første året etter opphevelsen av vannscooter-forskriften, har vært negative for fuglelivet og mange andre brukere av Fiskumvannet.

Vi oppfordrer derfor Øvre Eiker kommune til å innføre nye lokale forskrifter som forbyr bruk av vannscooter på Fiskumvannet, gjerne også på Eikeren i samsvar med gjeldende regler for bruk av vannscooter i Holmestrand kommune. 

 

Behov for regulering av vannscooterkjøring på Fiskumvannet