Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Støtt opp om vipeprosjektene!
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Støtt opp om vipeprosjektene!

Av Helge Venaas (14.03.2020)

I tre år har Norsk ornitologisk forening avd. Aust-Agder hatt et vipeprosjekt på gang. I tillegg til å få en oversikt over bestanden i tidligere Aust-Agder fylke, har hensikten vært å merke reir og å følge utviklinga for å se om merkinga kan bidra til å bedre situasjonen for vipene. Prosjektgruppa besluttet i vinter å fortsette arbeidet i to nye år.

vipe

Vipa varsler over Reiersøl-jordene. (Opphavsrett: Helge Venaas) Større bilde

vipereir

Vipereiret er ikke lett å se utpå åkeren på Løddesølmyrene! Det var ingen viper som hekket på dette jordet i 2019. I 2018 var det to par der. (Opphavsrett: Helge Venaas) Større bilde

Etter å ha kartlagt, merket reir og fulgt med på vipene i tidligere Aust-Agder i tre år, har prosjektgruppa for NOF avd. Aust-Agders vipeprosjektet besluttet å videreføre prosjektet i to nye år. Bakgrunnen for dette er at vi ennå ikke kan trekke noen konklusjoner om merkinga har hatt noen effekt, særlig etter et dårlig år for vipene i fjor. Mer om dette kan dere lese i medlemsbladet som kommer ut før sommeren.

Prosjektet vårt er bare ett av flere i regi av Norsk ornitologisk forening, og andre gode krefter bidrar også. I blant annet Rogaland har man et forsøk der bønder kan søke fylkeskommunen om midler for å lage "vipestriper", dvs. områder som pløyes før 1. mars og som deretter skal ligge i fred til 1. juli.

For at vipa skal overleve som hekkefugl er det avgjørende at bøndene følger opp, og erfaringen både i andre fylker og i tidligere Aust-Agder, er at dét gjør de fleste! I våre fokusområder; Reddal vest i Grimstad kommune, Bringsvær øst i Grimstad kommune, Gjervold på Tromøya og Brekka (v/Austre-Moland kirke) i Arendal kommune og Løddesøl/Reiersøl i Arendal/Froland kommuner, opplever vi at bøndene er svært positive og selv har gjort mye for å bevare bestanden. I 2019 skrev Agderposten om at vipene på Bringsvær i Grimstad ble skånet ved bearbeiding av jorda, og på denne sida kunne man lese at det samme skjedde på Skjulestad i Brekka.

I nær sagt alle sammenhenger har deltakerne i prosjektet opplevd forståelse, støtte og hjelp, både fra NOF-medlemmer som sender meldinger og registrerer funnene sine på www. artsobservasjoner.no, fra positiver bønder som sier i fra om reir og gjerne merker selv, og fra andre som vil beholde denne karakterarten for kulturlandskapet. Vi håper på fortsatt støtte og hjelp i arbeidet med prosjektet og krysser fingrene for at det går an å snu den negative trenden for vipa. I områdene der den er borte er den sårt savnet!