Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Om NOF Aust-Agder
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Om NOF Aust-Agder

Tromlingenetur

Vi har to årlige turer til Tromlingene i Raet nasjonalpark. (Opphavsrett: Helge Venaas) Større bilde

Hasseltangen

Det skal mye til for å hindre fuglefolket i å dra på tur sammen! (Opphavsrett: Helge Venaas) Større bilde

Skjeggmeis i landvik

Gjennom den lokale varslingstjensten "Fuglealarm Aust-Agder" på appen Band, blir du tipset om spennende observasjoner, f.eks. denne skjeggmeisen som ble observert ved Landvikstranda i Grimstad. Vi varsler ikke bare om sjeldenheter, men også sånt vi vet andre hadde hatt glede av å se. (Opphavsrett: Helge Venaas) Større bilde

Nordbø

NOF avd. Aust-Agder er en naturvernforening som arbeider for at fuglene blir tatt hensyn til. Her fra en befaring på Norbø i Lillesand. (Opphavsrett: Helge Venaas) Større bilde

Evjemoen

NOF avd. Aust-Agder er en naturvernforening som arbeider for at fuglene blir tatt hensyn til. Her fra en stand for vindkraftmotstandere på Naturligvis på Evjemoen. (Opphavsrett: Helge Venaas) Større bilde

Vindkraftplaner i Froland

Foreningas medlemmer og styre bidrar med innspill og kunnskap i saker som angår fugler og vern av deres levemiljø. (Faksimile fra "Frolendingen" 02.09.20) (Opphavsrett: Helge Venaas) Større bilde

NOF avd. Aust-Agder består av over 260 fugleinteresserte medlemmer. Fugleinteressen får sitt utløp i alt fra å sitte og se på fugleforinga i hagen til å bidra til å hjelpe sårbare fuglebestander. Mange av oss setter også stor pris på å oppleve naturen sammen med andre og dele erfaringer, kunnskap og historier over en kopp kaffe. Foreningas turer og møter gir rikelig anledning til dette, og felles opplevelser fører ikke sjelden til at man finner seg flere turkamerater. I Fugler i Aust-Agder kan du lese små og store stykker om vipeprosjekt, sjøfugltellinger, uvanlige observasjoner, hyggelige turer m.m. Om ikke du er medlem allerede, så hiv deg rundt!

Årsmøtet 2020

Innkalling, årsberetning, regnskaper, budsjettforslag og valgkomitéens innstilling

Vedtekter

Vedtekter for NOF avd. Aust-Agder

Årsmøtereferater

Årsmøtereferat 2019

Årsmøtereferat 2018

Årsmøtereferat 2017

Årsmøtereferat 2016

Regnskap og årsberetninger

Års- og prosjektregnskap 2018

Årsberetning 2018

Års- og prosjektregnskap 2017

Årsberetning 2017

Års- og prosjektregnskap 2016

Årsberetning 2016

Års- og prosjektregnskap 2015

Årsberetning 2015

Års- og prosjektregnskap 2014

Uttalelser, leserbrev m.m.

2020 Innspill til NVE ang. planer om vindkraft i Froland, Åmli og Bygland

2020 Innspill til planer om vindkraft på Befjell og Bjørnstigfjellet i Froland (Også publisert i Frolendingen 02.09.20)

2020 Innspill til planer om vindkraft på Urdehei og Lauvdalsheia i Bygland

2020 Innspill til planer om vindkraft på Bjørnstigfjellet i Åmli

2020 Klage på tillatelse til aktiviteter i Hovekilen

2020 Klage på dispensasjon fra byggeforbud i strandsonen på Hove

2020 Innspill til nasjonalparkstyret ang. Canvas Hoves søknad om aktiviteter i Hovekilen

2019 Høringsinnspill til NVEs Nasjonal ramme for vindkraft

2019 Innspill til reguleringsplan for del av Hoveodden (Hove camping)

2019 Innspill til regulering av Gåsholmen i Tromøysund

2019 Leserbrev om vindmøllekraftverk i Setesdal (publisert i Setesdølen)

2019 Innspill til Arendal og Tvedestrands forvaltningsplan for grågås

2019 Innspill til Arendal kommunes arealdelplan 2018-2028

2019 Leserbrev om økt aktivitet i Hovekilen i Raet nasjonalpark (publisert i Agderposten og Geita.no)

2019 Innspill til Arendal kommune om økt aktivitet i Hovekilen i Raet nasjonalpark

2019 Innspill til styret i Raet nasjonalpark angående økt aktivitet i Hovekilen

2018 Innspill angående ny E18-trasé om å ta hensyn til vipene på Bringsvær ved Temsevann

2018 Innspill til reguleringsplan for Nesgrenda i Vegårshei

 

Eldre referater, rapporter, høringsinnspill m.m. kan du finne på agderfugl.net