Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Fylkesavdelinger

Fylkesavdelinger

Finn ditt fylke NOF Finnmark NOF Troms NOF Nordland NOF Hedmark NOF Oppland NOF Sogne og Fjordane NOF Hordaland NOF Rogaland NOF Vest-Agder NOF Aust-Agder NOF Telemark NOF Buskerud NOF Vestfold NOF Oslo & Akershus NOF Oslo & Akershus NOF Østfold NOF Trøndelag NOF Møre og Romsdal NOF Trøndelag Sør-Trøndelag NU Gå til fylkessidene

En av Norsk Ornitologisk Forening sine stoltheter er foreningens store og aktive lokale nettverk. Vi har fylkesavdelinger i samtlige fylker, og lokallag spredt utover hele landet.

Fylkesavdelingene og lokallagene står for den jevnlige kontakten med og tilbudene til medlemmene, og arrangerer i denne forbindelse møter og turer. Se på aktivitetskalenderen for å finne ut hva som skjer der du bor. Dessuten står de for mange lokale prosjekter og fugleverntiltak, og er en viktig informasjonskilde og støtte for NOF sentralt i faglige spørsmål.

Siste nytt

Innkalling til utsatt årsmøte i NOF avd. Buskerud 2020 (18.10.2020)

På grunn av koronasituasjonen i vår måtte årsmøtet vårt den 31. mars 2020 avlyses. Det innkalles med dette til nytt, utsatt årsmøte i NOF avd. Buskerud mandag 9. november 2020 kl. 18:30 i Haug menighetssenter, Prof. Hans Strøms vei 10 ved Haug kirke i Hokksund.

Les mer
sanglerkeFuglevern på mange fronter i Rogaland (13.10.2020)

Rogaland er et av Norges mest fuglerike fylker. Mange av de viktigste fugleområdene er vernet, men både i verneområdene og utenfor er det mange trusler mot fuglelivet. NOF avd. Rogaland jobber som fuglenes advokat i et bredt spekter av saker. Heldigvis er vi i vekst – snart er vi 1000 medlemmer!

Les mer
VipeStore naturområder på Lista trues av arealkrevende industriutbygging (13.10.2020)

Det er nå en høyst reell fare for at mye av det som er igjen av verdifulle naturområder på Lista vil gå tapt. Lista er nemlig en svært aktuell kandidat til å få etablert en stor og arealkrevende batterifabrikk, i regi av Morrow Batteries. Nok en gang kan det bli slik at det såkalte «grønne skiftet» fører til store tap av natur.

Les mer
Lokalitetskonkurransen ifm. EBW20Resultater fra lokalitetskonkurransen i EBW20 (04.10.2020)

Den årlige lokalitetskonkurransen ifm. EuroBirdwatch ble i år arrangert søndag 4. oktober fra kl. 09:00 til 12:00.

Les mer
LogoInnkalling til årsmøte i NOF avdelling Rogaland 2020 (28.09.2020)

På grunn av koronasituasjonen måtte årsmøtet i NOF avdeling Rogaland utsettes i vår. Det innkalles nå til årsmøte på Mostun (Inge Steenslands hus) tirsdag 20. oktober 2020 kl 18:30.

Les mer
Ekskursjoner til Jomfruland og Stråholmen (24.09.2020)

I forbindelse med Eurobirdwatch så ønsker NOF-Telemark velkommen til to ekskursjoner, en til Stråholmen og en til Jomfruland.

Les mer