Forsiden
Du er her: Forsiden > Norsk ornitologisk forening

Norsk ornitologisk forening

Nyhetsarkiv

År: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 1998

23.12.2015Siragrunnen vindkraftverk: Havvind på ville veier
22.12.2015God jul og Godt nytt år fra NOF
21.12.2015Nytt vipeprosjekt i Hordaland!
16.12.2015Hvem får NOFs priser i 2016?
15.12.2015Etter klimatoppmøtet i Paris: En lysere fremtid for fuglene våre?
07.12.2015Sensitive arter må skjermes bedre!
27.11.2015Forskjellige trekkstrategier hos to underarter av steinskvett
25.11.2015Kongeørna er i fokus – hva vet vi?
23.11.2015Ulik vei til territorie-eierskap hos unge kjøttmeis og granmeis
23.11.2015Fluesnappere foretrekker parasittfrie reirplasser
20.11.2015Ørkensanger – etterlengtet, ettersøkt og funnet
18.11.2015En av tre norske fuglearter er med på ny rødliste!
17.11.2015NOF med bestandstall for alle norske hekkefugler
10.11.2015Blåstrupen overvintrer i India
02.11.2015Bestandsovervåking ved Jomfruland og Lista fuglestasjoner 2014
29.10.2015Vipe, tjeld og lunde med på ny global rødliste
28.10.2015Tredje runde av Fotonøtta i 2015
27.10.2015Miljødirektoratet foreslår mindre skjerming av sensitive arter
15.10.2015Vindkraft i trekkfuglenes motorvei
08.10.2015Hvitkinngås til topps under EuroBirdwatch
30.09.2015Bli med på EuroBirdwatch 3. - 4. oktober
29.09.2015Flere fuglefrimerker er på vei!
18.09.2015Godt hekkeår for snøugler i nord
17.09.2015Usedvanlig få trekkfugler i høst!
10.09.2015Åkerriksetrekket har startet
10.09.2015Norske myndigheter ignorerer Ramsarkonvensjonen
31.08.2015Flott jubileum for Lista Fuglestasjon!
28.08.2015Et nyrestaurert Slevdalsvann innledet jubileumshelga til Lista fuglestasjon
27.08.2015Rekordproduksjon hos dverggåsa i år!
21.08.2015Enormt omfang av ulovlig jakt og fangst rundt Middelhavet
13.08.2015Endringer på Norgeslisten
12.08.2015Andre runde av Fotonøtta i 2015
12.08.2015«Ugler i mosen» under Jakt- og Fiskedager på Elverum
12.08.2015Nåværende og framtidige trusler for nordiske andepopulasjoner
02.08.2015NOF støtter opp om Gaulosen og Rødberg marine verneområder
30.07.2015Det nærmer seg jubileumshelga til Lista Fuglestasjon!
29.07.2015NOF klager på vedtak om skadefelling av kongeørn i Sør-Trøndelag
27.07.2015Amerikastorlom – ny art for Norge
09.07.2015Omfattende innsats for Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem
02.07.2015Vil du gjøre en innsats for Lista fuglestasjon?
23.06.2015Kartlegging av hekkende haveller er i gang!
22.06.2015Si nei til vindkraft på Siragrunnen!
18.06.2015Norges viktigste fugleområder er kartlagt!
16.06.2015Vellykket Fuglenes Dag 2015 ved Østensjøvannet
12.06.2015NOFs overvåking av dverggåsas vårrasting i 2015
08.06.2015Vil du lede NOFs naturvernarbeid?
04.06.2015Oppsummering av NSKFs møte i mai 2015
03.06.2015Den europeiske rødlista for fugler er lansert
26.05.2015NOFs syn på beslutningen om å tillate blyhagl
26.05.2015Rapporter dine observasjoner av åkerrikse!
22.05.2015NOF klager på vedtak om skadefelling av kongeørn i Troms
20.05.2015Frykt for endring av trekkrutene for fennoskandiske dverggjess
12.05.2015IKEA utgjør en trussel mot den sterkt truede vipa
11.05.2015Nytt vannspeil i Slevdalsvann på Lista!
07.05.2015Velkommen til nye Artsobservasjoner
06.05.2015Meld fra om snøugler!
01.05.2015NOFs innspill til høring av NOU om norsk pelsdyrhold
28.04.2015Flott årsmøtehelg i Tønsberg!
27.04.2015Første runde av Fotonøtta i 2015
22.04.2015Lista Fuglestasjon – en del av NOF
15.04.2015NOFs innspill til norsk handlingsplan for naturmangfold
14.04.2015Artsobservasjoner 2.0: Nå er det like før!
13.04.2015Firefelts E16 og Ringeriksbanen via Kroksund er uakseptabelt!
09.04.2015Vi minner om at NOFs årsmøte nærmer seg!
20.03.2015Fortsatt Norad-støtte til NOFs bistandsarbeid!
14.03.2015Velkommen til NOFs årsmøte i Tønsberg 25. april
10.03.2015Sjøfuglseminar i Møre og Romsdal 20.-21. april 2015
06.03.2015Bestandsovervåking ved NOFs fuglestasjoner i 2013
04.03.2015NOF Hordaland slår eit slag for vipa
24.02.2015Ingen framtid for våtmarksområdet Hotran i Skogn?
13.02.2015Borrevannet naturreservat i Horten står i fare for å bli roarena
10.02.2015Svarthalespove bør fortsatt være en prioritert art!
06.02.2015Resultater fra Hagefugltellingen 2015
30.01.2015Tjue år med hønsehaukregistreringer i Sør-Trøndelag
26.01.2015Årets fugl er havelle
15.01.2015Bli med på Hagefugltellingen!
15.01.2015Ærfuglen studeres i Vest-Agder
14.01.2015Lys framtid for fugletrekket over Siragrunnen!
14.01.2015NOF deltok på åpningen av Friluftslivets År
13.01.2015Fjerde runde av Fotonøtta i 2014
07.01.2015Internasjonal svanetelling 2015
05.01.2015Fristen for å søke NOFs fond nærmer seg
04.01.2015Ville fugler klarer seg best selv