Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning > Kommentarer til «NOFs innspill til handlingsplan for svarthalespove»

Kommentarer til «NOFs innspill til handlingsplan for svarthalespove»

Nasjonal handlingsplan for svarthalespove har vært på høring, og NOF leverte nylig sine innspill. Den sørlige underarten er under stort press, og får knapt produsert unger på grunn av landbruket. De hekkende parene er imidlertid så konsentrerte at NOF anser det som svært gjennomførbart å snu utviklingen.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Svarthalespove og katt

Ser at NOF synes DN overfokuserer på huskatt / forvillet huskatt i fm predasjon på svarthalespove og at man kanskje heller burde fokusere på feks rødrev. Mink nevnes selvsagt også i høringsutkast til handlingsplan. Synes ikke at det er rart at DN fokuserer særlig på introduserte pestarter (mink/katt) foran alle andre naturlige norske predatorer. DN har jo ikke akkurat ignorert rev og andre natrurlige predatorer i utkastet. Full støtte til DN her (og litt risting på hodet over NOFs svar)

Tore Michaelsen (02.12.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Svarthalespove og katt

Glimrande at DN tar opp problemet med introduserte artar, f.eks. katt. NOF burde setje pris på dette utspelet, spesielt når ein veit at 6 millionar fugl blir tekne av katt i Noreg pr. år, der sikkert svarthalespoven også er på menyen. NOF er ei fuglevernforeining så vidt eg forstår, ikkje ei foreining for fuglane sin verste fiende blant pattedyra, katten.

Kjell Mork Soot (02.12.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Svarthalespove og katt

En bør vel fokusere på de predatorene som finnes der svarthalespoven hekker? Så lenge katter og mink finnes i rikelig antall i Reve-området og observeres langt oftere enn rødrev jaktende der svarthalespovens unger oppholder seg, så kan det vel neppe være feil å fokusere på dette?

Alf Tore Mjøs (05.12.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Svarthalespove og katt

Vel, da må vi jo straks få på banen et totalforbud mot kattehold og starte intensiv jakt på mink og rotter i de aktuelle områder.

catkiller1 (15.12.2010)

Ny kommentarSvar på denne