Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning > Fugleinfluensa

Fugleinfluensa

Oppdatert 23.10.2011

Fugleinfluensa er en dyresykdom som svært sjelden smitter mennesker. Erfaringen fra Asia og Tyrkia er at smitte skjer ved nær kontakt med syke eller døde fugler. Det er bare personer som har tett kontakt med smittede fugler eller deres avføring og andre kroppsvæsker som er utsatt for smitte. Det er ikke påvist sikker smitte mellom mennesker. Det har aldri blitt påvist sikker smitte fra ville fugler til mennesker. På verdensbasis har det blitt påvist mindre enn 300 tilfeller av smitte mellom fjørfe og mennesker, og mindre enn 200 dødsfall har blitt registrert.

Fugleinfluensaviruset H5N1 sprer seg nå til flere europeiske land og det er en økt sannsynlighet for at viruset også kommer til Norge.

Faren for at mennesker i Norge skal bli smittet av fugleinfluensa er svært liten. Vi bør likevel ivareta normale forholdsregler for beskyttelse mot bakterie- og virussykdommer, herav også fugleinfluensa:

  • Ikke ta på fugler som er døde eller virker syke. Vask hendene godt om du er kommet i skade for å ta på døde eller syke fugler.
  • Dersom man finner flere døde fugler innenfor et avgrenset område, skal man melde fra til Mattilsynets distriktskontorer på 06040 så raskt som mulig.
  • Barn skal oppfordres til å unngå kontakt med døde og syke fugler og fugleskitt.
  • Ved mating av villfugl bør man unngå direkte kontakt med fuglene. Etter håndtering av fuglebrett, frøautomater og lignende bør man vaske hendene godt.
  • Vask hendene før måltider, og spesielt etter kontakt med fugler og dyr.

 Vanlige spørsmål om fugleinfluensa

 Råd til fuglevenner, fuglekikkere og ringmerkere

 Hva gjør NOF?
Du finner mer informasjon om fugleinfluensa på følgende norske nettsteder:

Internasjonalt finnes det mange nettsteder med god og utdypende informasjon: