Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning

Naturforvaltning

Siste nytt

HubroVindturbinene på Frøya på plass – fugletrekket i fare (20.10.2020)

Fugler bruker ledelinjer langs kysten under trekket, og Frøya er av Miljødirektoratet ansett for å være et viktig trekkområde. Fugletrekket langs ytre kyst er observert av ornitologer på Frøya gjennom tiår. Nå er turbinene på plass og ornitologer kan bare stå å se tårnfalkenes farefulle flukt i området.

Les mer
KongeørnVindkraft på høring: Et dysfunksjonelt forvaltningsystem (18.10.2020)

Stortingsmeldingen for vindkraft på land er i disse dager på høring i Stortinget, og åtte natur- og friluftsorganisasjoner ber nå om at Stortinget gjør en rekke innstramminger i meldingen. NOF har også sendt et seperat innspill, der vi krever en total stans i vindkraftutbyggingen.

Les mer
LomviStore følger for lomvi som følge av offshore vindturbiner (12.10.2020)

Kan havvind løse utfordringene vindkraftverkene utgjør for naturmangfoldet? En studie fra Helgoland i Nordsjøen slår fast at lomvien reduserer arealbruken av havområdene der vindturbiner settes opp. Problemene med vindkraftverk forsvinner altså ikke bare ved at de kommer ut av syne.

Les mer
HavsuleHavvindtilhengere – gå og se på havsulene! (12.10.2020)

Mange politikere ønsker vindkraftutbygging til havs, for da får vi vindturbinene vekk fra naturen. Som om ikke det er natur til havs! «Havrommet» huser store ressurser og mengder av sjøfugler, også der vindkraftverket Havsul I er planlagt på Mørekysten. Roger Engvik anbefaler en tur ut for å lære av fuglene.

Les mer
TraneIngen satsning på naturen i statsbudsjettet for 2021 (07.10.2020)

Etter enda flere ferske rapporter om naturkrisa, og en statsminister som ovenfor FNs senest forrige uke kalte naturtapene verden opplever for katastrofale, var det lov å håpe at naturvernet skulle få et løft i neste års statsbudsjett. Nok en gang ble vi skuffa.

Les mer
KongeørnRovfuglene vant! (04.10.2020)

NOF klaget i 2017 Norge inn til Bernkonvensjonen, da vi mente bestemmelsene rundt nødrett i naturmangfoldloven ikke var i tråd med konvensjonens bestemmelser. En «possible case-file» mot Norge ble opprettet. I sommer ble naturmangfoldloven endret i rovviltets favør, noe NOF er meget fornøyd med.

Les mer

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Besøk våre fylkesavdelinger

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International