Forsiden
Du er her: Forsiden > Internasjonalt > Nordisk samarbeid

Nordisk samarbeid

I de andre nordiske land finnes selvsagt en fuglevernorganisasjon som i likhet med NOF er tilsluttet BirdLife International. Det gjelder Sveriges Ornitologiska Förening (SOF), Dansk Ornitologisk Forening (DOF), BirdLife Suomi i Finland og Fuglavernd på Island.

Selv om vi har jevnlig kontakt så er det svært lite direkte samarbeid mellom de nordiske BirdLife-partnerne. Vi treffes som regel i forbindelse med større arrangement innen BirdLife, det være seg verdenskonferansen eller det europeiske møte. Ved disse anledninger samles vi alltid til et kort nordiske møte, hvor vi utveksler erfaring med organisasjonsarbeid, forskjellige prosjekter og eventuelt noe vi kan samarbeide om.

Ettersom vi har mange likhetstrekk samles vi også enkelte ganger hos den britiske BirdLife-partner, for opplæring innenfor organisasjonsutvikling, naturvern, sponsorarbeid, rekrutteringsarbeid med mer. Den britiske foreningen, The Royal Society of the Protection of Birds (RSPB), er tungvekteren i BirdLife med sine 1,1 million medlemmer og over 1 400 ansatte. Det er grunnen til at de driver storstilt opplæring av andre partnere, som oss fra de nordiske land.

 Svensk Ornitologisk Forening
 Dansk Ornitologisk Forening
 Birdlife Finland
 Birdlife Island