Forsiden
Du er her: Forsiden > Internasjonalt
  Siste nytt    Zambia    Malawi    Nepal    Støtt oss    English    Kontakt oss    

NOF Internasjonalt

Siste nytt

LomviSjøfugler blant de mest truete virveldyr (07.01.2020)

En artikkel i Biological Conservation (2019) summerer opp trusler mot sjøfugler etter en gjennomgang av mer enn 900 vitenskapelige artikler. Konklusjonen er at sjøfugler møter trusler både til havs og på land. Som artsgruppe er sjøfuglene ansett som noen av de mest truete virveldyr på global basis.

Les mer
HavhestNy EU-lov skal redusere bifangst av sjøfugl (18.12.2019)

Den 13. august 2019 ble en merkedag for sjøfuglvern, da trådte nemlig en ny EU-lov i kraft som skal gi bedre vern for sjøfugler, marine pattedyr og havskilpadder. Disse artene er i stor grad utsatt for å bli fanget i fiskeutstyr.

Les mer
ÅtselgribbGode resultater i kampen mot fugleslakten (12.12.2019)

Nylig ble det tredje paneuropeiske og nordafrikanske møtet om den ulovlige fuglefangsten i Europa avholdt. Denne gangen var samlingen spesielt fokusert på fangsten rundt Middelhavet. Møtet summerte opp fem års arbeid og vedtok en ny plan for perioden 2020-2030.

Les mer
GjøkMassiv jakt under trekkfuglenes reiser (02.12.2019)

Måltrost, vaktel, turteldue, rugde, sanglerke, stær, krikkand, enkeltbekkasin og vipe. Synes du det blir mindre av noen av disse artene i deler av Europa? Det kan nok ha en sammenheng med jakt. De nevnte artene er nemlig ekstra populære jaktobjekter ved mange av rasteplassene under trekket.

Les mer
NtchisiVær med å ivareta skogen i viktige fugleområder! (20.12.2018)

NOF har i en årrekke drevet med natur- og fuglevernarbeid i utviklingsland. For tiden har vi prosjekter i Nepal og Malawi der vi blant annet jobber med å bekjempe avskoging. Støtt oss i arbeidet med å ivareta skogen i viktige fugleområder, gjennom å donére et lite bidrag!

Les mer
Kortnebbgås med gps-halsbåndSe etter kortnebbgjess med gps-halsbånd! (14.09.2018)

I 2018 ble kortnebbgjess fanget på Svalbard og i Finland og utstyrt med gps-halsringer for å kartlegge hekkeområder og trekkrutene til overvintringsplass. Hvis du ser merkede fugler i felt er vi veldig interessert i å få vite om de har en partner og unger. Du kan rapportere dette direkte til k.schreven@nioo.knaw.nl eller via www.geese.org.

Les mer

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Besøk våre fylkesavdelinger

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International