Forsiden
Du er her: Forsiden > Fuglekunnskap > Kommentarer til «Sandsvale er Årets Fugl i 2010»

Kommentarer til «Sandsvale er Årets Fugl i 2010»

Sandsvalen er valgt til Årets Fugl i 2010 av Norsk Ornitologisk Forening, og den har i likhet med mange andre fuglearter i Norge blitt stemoderlig behandlet i en årrekke. Derfor har vi liten kunnskap om populasjonsstatus, noe som er bekymringsfullt fordi sandsvalen går kraftig tilbake i andre europeiske land.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Årets fugl

Et godt valg! Pga dette er en kolonihekker, er det viktig å få kartlagt alle sandtak hvor den kan hekke. Inngrep i hekketida til denne arten kan få fatale konsekvenser for kanskje flere hundre par!

Tore Reinsborg (11.02.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Bestandstall for svaler

Bra at NOF vil telle sandsvaler, for det trengs. Bestandstallene som Aarvak referer til fra Norge er imidlertid ikke de ferskeste, den norske bestanden er nedjustert til 50.-100.000 par i BirdLife International (2004).

Samme publikasjon angir bestanden på låvesvale i Norge til 40.-50.000 par. Vi skulle altså ha MER sandvale enn låvesvale i Norge?? Her er det noe som ikke stemmer....

Alf Tore Mjøs (13.03.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Bestandstall for svaler

Jo, mulig BirdLife estimatet er nyere, men det er likevel ikke veldig interessant fordi det ikke er basert på noen som helst form for taksering, men "kvalifisert" gjetning. De tallene som er brukt i nyhetssaken er tatt med fordi de baserer seg på reelle kartlegginger. Og, det er det vi nå forhåpentligvis skal få til: en skikkelig kartlegging som kan gi et grunnlag for å si noe om det går den ene veien eller den andre, og om sandsvalen er enda en art vi må være bekymret for eller ikke. Jeg vil derfor oppfordre alle til å være med og bidra til mer kunnskap om Årets Fugl. Og ja, samle gjerne også så mye data som mulig om låvesvalen som det her blir sammenlignet med. Klarer fugleinteresserte i Norge denne arten i samme slengen? :-)

Tomas Aarvak (19.03.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Bestandstall for svaler

Mener du bestandstallene i Birdlife-publisen for Norge ikke er interessante? I så fall vil jeg ha pengene for boka tilbake, jeg var av den oppfatning at dette var nyere (og mer gjennomtenkte) tall. Tar jeg feil, eller var disse tallene utarbeidet av NOF?

Poenget mitt er at du i nyhetssaken brukte estimatet fra Norsk Fugleatlas på 100.000-250.000 par for Norge. Metodikken i Atlasarbeidet var over hodet ikke kvantitativ, og bestandsestimatene deretter. Når det seinere er publisert nedjusterte tall , så er det vel mer nærliggende å bruke disse?

Hvorfor mener du at tallene i Norsk Fugleatlas er bedre enn tallene i Birdlife sin "Population trends and etc...." fra 2004? Du kan ikke seriøst mene at disse er basert på "reelle kartlegginger" av tetthet?

Med utgangspunkt i at det er NOF som organisasjon som står bak begge disse estimatene, må det være lov å anta at det ferskeste estimatet er nedjustert fordi man mener at estimatet i Norsk Fugleatlas er for høyt?

Alf Tore Mjøs (20.03.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Sandsvale.

Et godt valg. Reinsborg har rett. Håper at fokus kan få sandtakeiere til å ta hensyn i hekketida. Skal bli spennende å se hva bestandstallene er i dag. Synes vel at 50-100.000 for låvesvale var lavt, men det er vel ofte slik at fugler som finnes i vår nærhet oppleves vanligere enn de er.

Rune Hallbjørn Jensen (14.03.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Sandsvaler og litt attåt

På 1950 tallet var det skarer av Sandsvaler langs Namsens bredder (Namdalen). I de senere år har bestanden blitt betydelig mindre og jeg gleder meg til å sjekke dette i sommer.

Jeg vil benytte anledningen til å gi uttrykk for at bestandsvolumet til de forskjellige arter i Norge er svært usikkert. I de publikasjoner jeg når over, er det ofte (etter min mening) store feil. Jeg mener spesielt det er svært viktig å få gjennomført fugletellinger av sjøfugl. Dette fordi jeg her mener at usikkerheten er stor og jeg foreslår at NOF tar dette opp spørsmålet om en telling på sitt årsmøte. Benytt gjerne NOFs medlemmer som resurs.

Georg Ovesen (22.03.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Sandsvaleregistreringer

Hei !

Håper dere får mye info inn om lokaliteter, men sandtakeiere er jo redde for at det skal medføre båndlegging på aktuelle plasser selv er jeg i fra Aremark og har en lokalitet på ca 50 aktive hull . Grunneieren er fult ut hensynsfull og lar sandveggen stå til hekkingen er over og bare tar så mye av veggen så svalene kommer til dekket bord i ny sesong.Men noen Ornitiolog tror jeg ikke skal blande seg inn i dette for mye .Håper dere skjønner tanken Hilsen Ole Henrik

(31.05.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Bytte av revir

Der jeg vokste opp er sandsvalene borte fordi de naturlige sandveggene nå er overgrodd. Derimot har jeg observert sandsvaler i nye revir i sandtak som nylig er blitt åpnet. Sandsvalene er derfor til stede i omtrent like stort antall som tidligere år, men på nye plasser. Årets hekking ser ut til å ha gått bra, sen vår/kald forsommer til tross, mens fluesnapperne har gitt opp og reist sin vei uten hekking/klekking.

Stig Morten (07.07.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Lite sandsvaler!

Eneste sandsvaleobs i 2010: ca 20 ind ved skoltesamekapellet i Neiden, Øst-Finnmark 17.06 2010.

Jon Suul (13.12.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Sandsvaler i Sarpsborg

Jeg har sett en koloni med Sandsvaler i Vistergropa i Sarpsborg. Det er muligens siste året sandgropa her består i år. Kommunen har andre planer for stedet.

Janne (03.07.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Koloni med sandsvaler på Frekhaug

Hei Det er en stor koloni med sandsvaler i en svær sandhaug på Næringsområdet på Mjåtveit, Frekhaug, Meland, nord for Bergen. Flott å se. Kanskje første gangen de er der i år siden sandhaugen er kommet til under utbygging av området. Kanskje de ikke kan komme tilbake til samme sted neste år dersom sandhaugen taes bort.

Ingunn Tyssvall (17.07.2016)

Ny kommentarSvar på denne