Forsiden
Du er her: Forsiden > Fuglekunnskap > Rapporter inn hekkefunn av terner!

Rapporter inn hekkefunn av terner!

Av Morten Günther og Magne Myklebust (29.06.2006)

Det er midtsommer og Årets Fugl er i full gang med hekkesesongen over hele landet. Overvåking av hekkebestandene viser imidlertid at både rødnebbterna og makrellterna har tøffe tider. NOF ønsker at dere hjelper oss med å få en oversikt over hvor ternene hekker, samt hvor mange de er!

Rødnebbterne

Vi trenger din hjelp til å få kartlagt antall og lokalitet for hekkende rødnebbterner (bildet) og makrellterner i år! (Opphavsrett: Frode Falkenberg) Større bilde

Det er tøffe tider for de to terneartene som hekker regelmessig i Norge. For makrellterne er bestandsnedgangen kraftig i de fleste fylker, og artens situasjon er såpass dramatisk at NOF er av den formening at den er moden for rødlisting! Det skal bli spennende å se om den blir med på den nye rødlista Artsdatabanken skal presentere mot slutten av året, og ikke minst i hvilken kategori den eventuelt havner.

For rødnebbterna er situasjonen også alt annet enn lystig, og i Sør-Norge er nok arten på retur i de fleste fylker. For denne arten har vi imidlertid den situasjon at vi har store bestander i Troms og Finnmark som har hatt en stabil utvikling, i hvert fall siden 1989.

Det er nok flere grunner til at terneartene går tilbake i antall. Plukking av egg, predasjon fra mink og båttrafikk/ferdsel er nok faktorer som reduserer artenes hekkesuksess. Det ser imidlertid ut til at den viktigste årsaken er vedvarende næringsmangel over lengre tid. Mest merkbart har nok dette vært i Nordsjø-området. Her er ternebestandene kraftig redusert i løpet av de siste 25 år. Begge terneartene har faktisk forsvunnet fra store områder ved Nordsjøen. Det er foreløpig usikkert om dette kan knyttes til et konkret fiskeri, men tobis-fiskeriene og det påfølgende sammenbrudd i tobisbestanden er angitt av flere som en viktig faktor.

Som et ledd i satsingen på Årets Fugl oppfordrer vi alle som observerer hekkekolonier eller enkelthekkinger av terner denne sommeren, til å rapportere dette til Norsk Hekkefuglatlas. Det beste er om du legger inn dine data direkte inn i den nettbaserte databasen til prosjektet. Alternativt kan du fylle ut vedlagte skjema og sende til prosjekt@birdlife.no. Husk at du naturligvis kan rapportere inn hekkefunn av andre arter enn terner også på dette skjemaet. Ved bruk av skjemaet vil opplysningene bli lagt inn i Norsk Hekkefuglatlas av NOF, og samlet vil de forhåpentligvis gi oss bedre kunnskap om de to terneartenes utbredelse og bestandsutvikling.

Takk for hjelpen!

 

Årets Fugl 2006

emneord Emneord: makrellterne rødnebbterne Årets fugl