Forsiden
Du er her: Forsiden > Fuglekunnskap > Kommentarer til «Bilder av norske hekkefugler»

Kommentarer til «Bilder av norske hekkefugler»

I dag har vi koblet bildene som ligger i Rapportsystemet for fugler til vår egen database «Norske fugler». Tusenvis av glimrende fotografier av alle norske hekkefugler er nå lett tilgjengelige i et eget fanevalg på hver artsomtale. Velg en art og prøv det ut.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Kvalitetssikring?

All ære til den som har koblet artsomtalene til bilder i rapportsystemet!

Likevel:

Det blir unektelig lagt inn en del tvilsomme bilder på artsobservasjoner. En rødvingetrost lå lenge som vierspurv, for eksempel (jeg antar det er rettet), og mange av bildene er av tvilsom teknisk kvalitet.

Et naturlig neste skritt kunne derfor være å føye til et karaktersystem eller en mulighet for at enten brukerne i fellesskap eller en redaksjon kunne anbefale spesielle bilder, slik at disse vises først i utvalget.

Knut-Sverre (13.01.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Kvalitetssikring?

Rapportsystemet for fugler er et allmennt system, der alle kan legge inn observasjoner og bilder. Bildekvalitet er et begrep som oppfattes veldig forskjellig av de forskjellige brukerne, noe vi selvsagt må respektere til det fulle. Rapportsystemet er brukt av proffe fuglefotografer, men også av amatører som bruker kompakte digitalkamera. Det er klart at det vil bli et bredt spekter av kvalitet på bildene som legges inn, og vi kommer aldri til å slette bilder i rapportsystemet så lenge de oppfyller kravene som er beskrevet ved bildeopplasting.

At artsbestemmingen er feil noen ganger er også en del av dette systemet. Slike feil kan rettes både av LRSK og brukeren selv. Ofte vil pre-valideringen av som brukerne gjennomfører ved å kommentere bilder rydde opp mye av dette. Noen ganger blir bilder liggende med feil art allikevel. Da kan man sende en e-post til det aktuelle LRSK, eller til artsobservasjoner@gmail.com der man rapporterer feilen.

Når det gjelder karaktersystem så var dette noe jeg tok opp for 1 1/2 år siden. Da hadde vi diskutert dette med utviklerne av Artsportalen, og det var noe som svenskene ønsket. Her i Norge var responsen på forslaget heller dårlig, og forslaget ble lagt på is. I Sverige har de implementert dette karaktersystemet nå. Når alt dette er sagt, så kan det være at vi i visningene her på birdlife.no gjør noen grep, slik at bilder som illustrerer arter på en god måte blir prioritert. Vi får se. På trappene er i alle fall visninger av bilder som blir brukt i nyhetssakene våre. Kvaliteten på disse bildene er meget høy, og vi ønsker å synliggjøre disse bildene bedre (f.eks. på artssøk o.l.).

Frode Falkenberg (14.01.2010)

Ny kommentarSvar på denne