Forsiden
Du er her: Forsiden > Fuglekunnskap > Kommentarer til «Falkefar tar ansvar»

Kommentarer til «Falkefar tar ansvar»

Tårnfalkhannen er alene om foreldreansvaret etter at hunnen forsvant sist søndag i det kameraovervåkede reiret. Falkeparet er blitt kjendiser, og det har vært bekymring blant publikum over hvordan dette ville gå. Overraskende nok har hannen, i tillegg til å jakte, også tatt morsrollen med å mate og varme ungene.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Tapre Mini !

Minnerik opplevelse å få lov til å følge tårnfalkfamilien, men jeg mener fortsatt lille Mini kunne fått hjelp før det gikk så langt at han ble hakket til døde av de andre tårnfalkungene.

HH (25.05.2013)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Tilsvar til HH

Mange fugleinteresserte og friluftsfolk mener at vi ikke skal gripe inn i naturens verden med og hjelpe de svakere fugleindivider.

Forklaringen/argumentet til de fleste er at det en skal la naturen gå sin gang og ikke gripe inn fordi at de sterkeste vil overleve med det resultat at de beste genene videreføres

Jeg mener derimot at det ikke er noe i veien for og hjelpe svake og forsvarsløse individer dersom en ser hvilke vei det vil gå.

Det er nemlig ikke bestandig slik at de sterkeste har de beste genene, da det kan være flere andre tilfeldige årsaker til at noen blir mindre og svakere. En årsak kan være at en er mindre og svakere av den grunn at den ble klekket som sistemann.

Dersom en har klare indikasjoner på at fuglen ikke vil overleve uten hjelp, mener jeg at det ikke er noe i veien for og hjelpe denne til overlevelse. Men rådfør deg først med en som har greie å dette,f.eks. en ornitolog, og/eller søk og les om arten på nettet (hvilken mat som er best egnet) osv.Min mening er at sjeldne rovfugler skal reddes dersom mulig. Rovfugler skal helst ha rått kjøtt. Dersom de er så svake at de ikke vil spise, kan du male opp litt rått kjøtt sammen med litt vann og gi dette med en sprøyte(få den til og åpne nebbet og gi litt av gangen). Senere er det viktig å prøve og få den til og spise på egenhånd. Gi den biter med rått kjøtt med en pinsett. Den vil da ta kjøttet med nebbet. Dette er litt avhengig av alder på fuglen, men den skal til slutt spise på egenhånd. De fleste rovfugler spiser mus, og senere kan en fange mus i felle og gi fuglen. Den skal også ha litt vann. Kan dyppe kjøttet i vann før det gis til fuglen.

Men husk at en bør være rimelig sikker på at fuglen ikke vil overleve, og at den mest sannsynlig ikke har foreldre som mater den før du velger å hjelpe den. Ta kontakt med og rådfør deg med en ornitolog på forhånd.

Hilsen Tor

Tor Brattebø (26.08.2015)

Ny kommentarSvar på denne