Forsiden
Du er her: Forsiden > Fuglekunnskap > Følg fjellvåkenes bevegelser og høsttrekk på NOFs nettsider!

Følg fjellvåkenes bevegelser og høsttrekk på NOFs nettsider!

Av Ingar Jostein Øien & Tomas Aarvak (02.09.2014)

Sommeren er over, og fjellvåken har stedvis hatt god tilgang på smågnagere i hekketida. Du kan nå følge med på trekket til seks fjellvåker som NOF har utstyrt med satellittsendere. Her vil det bli mye spennende informasjon å finne, da kunnskapen om trekkruter og vinterkvartér for norske fjellvåker er mangelfull.

Fjellvåk

Følg fjellvåkens trekk på NOFs nettsider! Vi har utstyrt seks fjellvåker med satellittsendere, og det blir spennende å følge trekket mot overvintringsområdene. (Opphavsrett: Tomas Aarvak) Større bilde

«Årets Fugl» fjellvåken er ferdig med hekkesesongen. Allerede i første halvdel av juli var de første fjellvåkungene på vingene i lavlandet i Trøndelag, mens fjellvåkungene i høyereliggende strøk og i Nord-Norge var ute av reiret i slutten av samme måned. I hele august har fjellvåkforeldrene stort sett holdt seg i nærområdene til hekkeplassen sammen med ungene. September er imidlertid den måneden hvor fjellvåkene er mest aktive med lokale og regionale forflytninger. NOFs prosjekt for å kartlegge fjellvåkens vandringer har i løpet av året fått et tilskudd av tre nye voksne fjellvåker med satellittsendere, slik at vi nå kan følge til sammen seks fjellvåker på høsttrekket.  

Gå inn på NOFs nettside for forskningsdata og følg fjellvåkenes bevegelser utover hele høsten! Kartet vil bli oppdatert med plott regelmessig ettersom fuglene foretar forflytninger.

emneord Emneord: fjellvåk årets fugl