Forsiden
Du er her: Forsiden > Kongeørn

Kongeørn

Artsomtale fra Norsk Fugleatlas:

Kongeørn Aquila chrysaetos

Nyheter relatert til kongeørn:

Kongeørn i Trøndelag: Kva er feil? (18.10.2019)
Feil fra NOF om kongeørntap (17.10.2019)
Oppfølging av NOFs klage til Bernkonvensjonen om nødrett: To skritt frem og ett tilbake (14.10.2019)
Særtrøndske kongeørner (14.09.2019)
Frikjent for å ha skutt havørn - nå ankes saken (25.04.2019)
Kongeørna og havørna i Norge - faktakunnskap og forvaltningspolitisk situasjon (03.04.2019)
Hva skjer med kongeørna? - en oppsummering (03.07.2018)
Kongeørna nok en gang under angrep på Stortinget (09.03.2018)
20 000 underskrifter for kongeørna! (08.09.2017)
God jul og Godt nytt år fra NOF (22.12.2016)
Søte drops (og bitre piller) i 2016 (21.12.2016)
Si nei til jakt på kongeørn – støtt NOFs underskriftskampanje (09.06.2016)
Forkastelig forslag om kongeørn (02.06.2016)
Kongeørn, sau og tamrein: hva er virkeligheten? (29.01.2016)
Miljødirektoratet anbefaler uendret forvaltning av kongeørn i Norge (21.01.2016)
Kongeørna er i fokus – hva vet vi? (25.11.2015)
NOF klager på vedtak om skadefelling av kongeørn i Sør-Trøndelag (29.07.2015)
NOF klager på vedtak om skadefelling av kongeørn i Troms (22.05.2015)
NOF tar sterk avstand fra bruk av blyhagl i norsk natur (23.08.2014)
NOF sier nei til bestandsregulering av kongeørn! (18.02.2014)
Dramatisk forslag angående kongeørn i Sverige (02.10.2013)
NOF har klaget på vedtak om skadefelling av rovfugler (18.06.2013)
NOF stiller seg tvilende til økningen i kongeørnskader (22.03.2013)
Sensitive rovfuglopplysningar frå NINA på avveie (07.12.2010)
Skutt kongeørn tilbake på vingene (22.10.2010)
Kongeørn tatt i fotsaks i Troms (13.10.2010)
Kongeørn skutt på Nordmøre (12.10.2010)
Statnett jager hekkende kongeørn (07.04.2009)
40 år siden fredningen av havørn og kongeørn (12.09.2008)
Nordisk Kongeørnsymposium (02.09.2008)
NOF stoppet fellingstillatelse på to kongeørner (21.05.2007)
Mistenkt for ørnejakt (13.11.2006)
Møte med Olje- og Energidepartementet om vindkraft (22.03.2006)