Forsiden
Du er her: Forsiden > Hubro

Hubro

Artsomtale fra Norsk Fugleatlas:

Hubro Bubo bubo

Nyheter relatert til hubro:

Hubroen på Frøya kan ikke leve av luft og kjærlighet alene (08.09.2020)
Nok et vindkraftverk i rovfuglenes trekklei på Sør-Vestlandet? (29.01.2020)
Nye kamper rundt omkjøringsveien på Karmøy (28.10.2019)
Vindkraftverk på Frøya er et feilgrep (27.06.2019)
Legg ned arbeidet ved Sørmarkfjellet vindkraftverk! (24.06.2019)
Nei til mer landbasert vindkraft - for fuglenes skyld (04.06.2019)
Nye hubrofunn må føre til arbeidsstopp ved Sørmarkfjellet vindkraftverk (25.04.2019)
Vindkraftverk på Innvordfjellet i Flatanger kommune påklages til Sivilombudsmannen (04.02.2019)
Uthulingen av naturmangfoldloven må stanses! (19.09.2018)
Lav ungeproduksjon i sørnorske hubroterritorier (08.11.2016)
Ny rapport om den norske hubrobestanden (02.12.2014)
Hubro skutt på Nordmøre (11.04.2012)
Innspurt for NOFs kartlegging av hubro (16.02.2012)
Tid for hubrolytting! (27.01.2012)
Innspurt med landsdekkende kartlegging av hubro (26.01.2012)
Vindkraftverk ved hubroreir i Eigersund (20.12.2011)
Hubro stoppet småkraftverk i Førde (09.12.2011)
Satellittmerket hubro ved planlagte vindkraftverk (02.11.2011)
NVE sier nei til vindkraftverk i hubroens rike på Sleneset (27.09.2011)
Hubroen lar seg høre om høsten (23.09.2011)
Hubro truet av planlagt hyttefelt (24.06.2011)
Ornis Norvegica er i gang på nettet! (23.06.2011)
Hubroen skal beskyttes mot strømdøden (13.04.2011)
Hubroens status i Norge (31.03.2011)
Sensitive rovfuglopplysningar frå NINA på avveie (07.12.2010)
MD gir NOF medhold i hubrosaken på Dolmøya (15.07.2010)
NOF foreslår hubro som prioritert art (15.05.2010)
DN støtter NOFs klage i hubrosaken på Dolmøya (19.01.2010)
Stopp vindkraftplanene på Sleneset! (19.06.2009)
Handlingsplan for hubro er kommet (04.06.2009)
Temadag om hubro, vindkraft og kraftlinjer (06.03.2009)
NOFs innspill til nasjonal handlingsplan for hubro (04.02.2009)
NOF ber Miljøverndepartementet berge hubrolokalitet (04.02.2009)
Vegbygging truer hubro på Hitra (23.12.2008)
Handlingsplan for hubro på høring (07.11.2008)
Hubro - Årets fugl 2008 (21.02.2008)
NOF inviterer til hubroseminar i Trondheim! (13.12.2007)
Ut og lytt etter hubro - nå! (21.09.2007)
Hubro stoppet landskamp i fotball (07.06.2007)
NOF påklager vedtak om Lista vindkraftverk (23.01.2007)