Forsiden
Du er her: Forsiden > Dverggås

Dverggås

Artsomtale fra Norsk Fugleatlas:

Dverggås Anser erythropus

Nyheter relatert til dverggås:

Fuglenes dag på Naturhuset, Stabbursnes i Porsanger 2019 (28.05.2019)
Herr Blå skal avsløre uløste mysterier rundt dverggåsas trekk og overvintring (01.10.2018)
NOF ut mot planlagt gigantisk vindkraftverk i Finnmark (03.01.2018)
Produksjonssvikt for dverggjessene i Finnmark i år (12.10.2017)
Søte drops (og bitre piller) i 2016 (21.12.2016)
Fuglenes dag / Biomangfold-dagen / Verdens trekkfugldag 21-22. mai! (02.05.2016)
Rekordproduksjon hos dverggåsa i år! (27.08.2015)
NOFs overvåking av dverggåsas vårrasting i 2015 (12.06.2015)
Frykt for endring av trekkrutene for fennoskandiske dverggjess (20.05.2015)
Tre dårlige produksjonsår for dverggåsa (29.09.2014)
Nok et godt år for dverggåsa! (22.09.2011)
Utsatt dverggås tilbake på Valdak (24.05.2011)
Nye bestandstall for overvintrende gjess i Europa (31.01.2011)
Vårrasting hos dverggås i 2010 (28.05.2010)
Ny internasjonal handlingsplan for dverggås (10.12.2008)
Porsanger kommune med dverggås i ordførerkjedet! (21.10.2008)
Dårlig hekkesesong for dverggåsa (10.09.2008)
Dverggjess uteble fra Valdak på grunn av sen vår (23.06.2008)
Dverggåshannen Mánnu skutt av krypskyttere (07.04.2008)
Ornitologisk samarbeid mellom Aserbajdsjan og Norge (15.02.2008)
Overvåking av dverggås og sædgås i Norge i 2007 (06.11.2007)
God årsproduksjon for de norske dverggjessene (18.09.2007)
Dramatisk tilbakegang for dverggåsa! (21.06.2007)
Feltregistreringer av sædgås og dverggås (13.04.2007)
Årsrapport fra dverggåsprosjektet i 2006 (24.03.2007)
Ny trekkrute funnet for norske dverggjess (14.11.2006)
Truete gjess med satellittsendere (22.05.2006)