Forsiden
Du er her: Forsiden > Årets fugl

Årets fugl

Artikler

Årets Fugl
Årets Fugl

Nyheter relatert til Årets fugl:

Tid for å lete etter Årets fugl (19.05.2020)
Årets fugl ankommer landet (21.03.2020)
Lappspurv er Årets fugl 2020 (09.01.2020)
Stans i jakt på storspove i Frankrike (28.08.2019)
Verdens storspovedag – 21. april (12.04.2019)
Storspove – hekkesesongen er like rundt hjørnet (04.04.2019)
Storspove er Årets fugl 2019: hvor er de nå om vinteren? (16.01.2019)
Siste frist for rapportering av hekkende tjeld (04.10.2018)
Fjæras stamgjest - stabil eller på retur? (09.04.2018)
NOF lanserer #tjeldenharkommet (22.02.2018)
Lag en trygg hekkeplass for tjelden (29.01.2018)
Over 5 600 taksvaleobservasjoner i 2017 (03.01.2018)
Tjeld er Årets fugl i 2018 (18.12.2017)
NOF gjennomgår observasjoner av Årets fugl i oktober (18.09.2017)
Fortsatt mulig å kartlegge hekkende taksvaler (10.08.2017)
Med sans for god byggekunst (02.05.2017)
Hvem ser årets første taksvale? (04.04.2017)
Taksvalens tilbakegang i Europa (07.03.2017)
Bygg reir til taksvalen! (01.02.2017)
Taksvale er Årets fugl i 2017 (02.01.2017)
Over 7 500 observasjoner av gravand! (10.08.2016)
Gravandåret 2016 er godt i gang (03.05.2016)
Gravand er Årets Fugl! (14.01.2016)
Kartlegging av hekkende haveller er i gang! (23.06.2015)
Årets fugl er havelle (26.01.2015)
NOFs fjellvåker er på plass i overvintringsområdene (30.12.2014)
Rapporter dine observasjoner av fjellvåk! (21.11.2014)
Den norske vipebestanden er i fritt fall! (15.10.2014)
Følg fjellvåkenes bevegelser og høsttrekk på NOFs nettsider! (02.09.2014)
Fjellvåken er på plass! (24.04.2014)
Sandsvalen bør inn på rødlista! (21.12.2012)
Det blir stadig færre hettemåker i Norge (21.12.2012)
Det er tid for vipekartlegging! (27.04.2012)
Årets fugl 2012 - Vipe (26.03.2012)
Vipe blir Årets Fugl i 2012 (28.10.2011)
Hettemåketid (26.05.2011)
Hettemåke er Årets Fugl i 2011 (03.02.2011)
Opprop brushane (17.09.2010)
Sandsvale er Årets Fugl i 2010 (28.01.2010)
Brushane er Årets Fugl i 2009! (02.02.2009)
Hubro - Årets fugl 2008 (21.02.2008)
NOF inviterer til hubroseminar i Trondheim! (13.12.2007)
Registrer gjøk i vår og sommer (25.04.2007)
Gjøk - Årets Fugl i 2007 (04.01.2007)
Rapporter inn hekkefunn av terner! (29.06.2006)
Årets fugl har ankommet landet! (24.04.2006)
Sanglerka - kulturlandskapets signatur (20.03.2005)