Forsiden
Du er her: Forsiden > Prosjekter > Important Bird Areas (IBA)
  Forside    Områdene    Overvåkning    Dokumenter    Lenker    Kontakt    

Important Bird Areas (IBA)

BirdLife International gjennomfører et løpende program for å kartlegge og overvåke statusen for viktige fugleområder i hele verden. Helt siden boka "Important Bird Areas in Europe" ble utgitt i 1989, har BirdLife hatt et Important Bird Area (IBA)-program. Dette arbeidet har bl.a. ført til at det er samlet inn mye ny kunnskap om disse områdene, og dette resulterte i 2000 i en ny og oppdatert IBA-bok for Europa. Alle de tidligere IBA'ene ble vurdert på nytt ut fra nye kriterier. Det gjelder også for Norge, som på dette tidspunktet hadde 52 IBAer på fastlandet, samt 14 på Svalbard og Jan Mayen. Etter en ny oppdatering av norske IBAer i 2014 og 2015, er ytterligere norske IBAer identifisert, og vi satser nå på å oppdatere IBA-porteføljen fortløpende.

Målet er til enhver til å sitte inne med oppdaterte kunnskaper omkring inngrep, vernestatus og forandringer i fuglelivet i disse områdene, slik at dette kan brukes som et verktøy for forvaltningsmyndighetene på alle plan. Dette vil ha stor betydning for forvaltningen og verneprosessene for viktige fugleområder.

Alle opplysningene om status for fuglebestandene, status for inngrep, samt vernestatus er lagt inn i BirdLife International’s World Bird Database. Denne er nettopp utarbeidet med tanke på kartlegging av IBA-områder i hele verden. Alle de registrerte opplysningene fra de norske IBA-områdene er publisert i egne kapitler i BirdLife International's IBA-bok.

Siste nytt

Fokus på naturmangfoldet, takk, Vestvågøy kommune! (04.06.2019)

I et omfattende innspill til Vestvågøy kommunes arealplan har NOF og Naturvernforbundet bedt om at de globalt viktige fugleområdene på øya ikke kompromitteres, og at våtmarkene hensynstas. Men skal kommunens naturforvaltning gis et løft, vil en kommunedelplan for naturmangfold være et must!

Les mer
NOF ber Ola Elvestuen ta nye og bedre grep for naturen (21.03.2019)

Ett nasjonalt miljømål er å forbedre forholdene for truede og nær truede arter. Et annet er at økosystemene skal ha god tilstand. Dette er fromme mål, men dessverre ser vi til stadighet at målene ofte ikke har den støtten som er nødvendig hos våre viktigste arealforvaltere, nemlig kommunene. Dermed må nye grep tas.

Les mer
Verdens våtmarksdag 2. februar: Våtmarkene – en del av klimaløsningen (02.02.2019)

I norske myrer ligger det enorme mengder klimagasser. Myra alene lagrer rundt 3500 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Til sammenligning var de totale norske utslippene i 2017 på 52,7 millioner tonn. Ved å bevare våtmark bevarer vi artsmangfoldet og fuglelivet som finnes der – samtidig som vi bremser klimaendringene.

Les mer
Stop the violations at Tyrifjorden wetland system IBA and Ramsar-site (24.01.2019)

For decades, BirdLife Norway (Norsk Ornitologisk Forening - NOF) has fought against plans that would have a negative impact upon the Tyrifjorden wetland system, and we ask you now to make a last-minute direct appeal to the Norwegian government. National and international conventions for nature conservation are not compatible with a dual-track railway line and a dual carriageway!

Les mer
Arbeidet mot vannscooteres forstyrrelser på fuglelivet fortsetter (21.01.2019)

Etter at vannscootere ble sidestilt med fritidsbåter i 2017, er det opp til kommunene å beskytte fugler mot vannscootere i sine områder. Ikke uventet går dette arbeidet tregt, og regjeringens politikk har ført til mer byråkrati. NOF jobber for at kommunene skal opprette lokale forskrifter, og har nylig sendt innspill til nordlandskommunene Fauske og Bodø.

Les mer