Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Kommentarer til «Svalan kommer til Norge!»

Kommentarer til «Svalan kommer til Norge!»

Høstens faunistiske seminar på Stjørdal avslørte at noe var i emning med hensyn til en nasjonal database for innrapportering av fugleobservasjoner. I løpet av et halvt år kan systemet allerede være en realitet. Nå skal det overveldende svenske verktøyet «Svalan» komme i norsk utgave!

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Gratulerer!

Fantastisk, den beste nyheten på lenge! Det er bare å gratulere NOF, DN og de andre involverte instansene med at de har tatt den eneste riktige avgjørelsen. Tror det nesten ikke før jeg ser det selv....

Litt synd på fugler.net, feltornitologene.no og de andre nettstedene som vel ikke har livets rett etter at et slikt system blir innført.

Et annet, og litt større problem, er hvordan det vil gå med inntektene til våre lokal- og fylkeslag når alle registreringer blir så lett tilgjengelige. Det lokallaget og fylkeslaget jeg tilhører får i dag nærmere 80% av sine inntekter på salg av opplysninger til myndigheter og konsulentselskaper.

Men uansett: Veldig positivt!!!

Knut Olsen (22.12.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Mange detaljer som må avklares

Det er bra at NOF endelig viser interesse. Det faunistiske seminaret viste at det er stort behov for videre diskusjon om dette. Det var vel også litt av hensikten med seminaret. Men går nå NOF med overlydsfart videre på egen hånd, uten denne diskusjonen?

Fylkeslag, fuglestasjoner og andre må være med i beslutningsprosessen av så viktige ting (vi i NOF OA har ikke blitt bedt om å få uttale oss). Det er mange uklarheter i lufta, om eierskap, økonomi, inntekter og – ikke minst – om oppbygging av medlemsvirksomhet og aktiviteter på regionalt plan og hvordan et rapportsystem bør være for å bygge opp også denne delen av NOF. Ting som MÅ avklares før det lages noen form for avtaler. Det sårt etterlengtete behovet for et rapportsystem må ikke medføre et system som man i ettertid oppdaget kunne vært bedre. Hvis styrken ligger utenfor NOF er det ingen angrefrist ...

Vi i NOF OA ser mange faremomenter, og en kan ikke kaste seg over det "første beste", som kanskje ikke en gang er det, uten at saken får gjennomgå dypere behandling. Styret i NOF OA har, i samarbeid med noen fuglestasjoner og andre, utarbeidet et brev til ettertanke, og som hjelp til videre diskusjon. Brevet har gått ut til alle fylkeslag, og kan lastes ned fra følgende adresse:

nofoa.no

Håkan Billing, leder NOF OA (23.12.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Eierskap og økonomi

I likhet med kommentarene ovenfor, vil jeg peke på utfordringene knyttet til eierskap og økonomi. For oss som selv finansierer til dels kostbare kartleggingsprosjekter, er det ingen selvfølge at vi gratis skal gi fra oss eierskap og opplysninger, og miste kontrollen over hvordan dataene blir brukt videre.

Det finnes dessverre flere eksempler på hvordan myndigheter (herunder DN), forskningsinstitusjoner og konsulentselskaper bruker slike opplysninger uten å spørre, betale eller kreditere kildene. Etter min oppfatning er dette en problemstilling NOF sentralt ikke helt har forstått eller tatt inn over seg.

Thor Erik Jelstad, Buskerud

(27.12.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Endelig

Stort at vi endelig får Svalan til Norge! Utsira Fuglestasjon har lenge ønsket å bygge opp egen hjemmeside etter modell av Svalan i Sverige. Nå kan vi spare oss for mye arbeid! Når det gjelder deling og rettigheter. Vi lever i år 2007 med creative commons og Open Source. Du kan ikke forvente deg at flere hundre bidragsytere skal krediteres, eller at folk kun legger inn strategiske obser hvor man kan forvente 'betaling' pr obser? Nei man må være lykkelig over at noen ønsker å bruke dataene, slik at flere får opp øynene for hvor bra programvaren er. De som vil tjene penger på obser bør være flittige bidragsytere som leverer kvalitetsdata og håpe på at noen i Hydro eller Statkraft Grøner leter etter gode obervatører til konekvensutredningene sine i den Norske Svalan.

Atle Grimsby, Utsira (28.12.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Litt forundret...

Er egentlig ganske forundret over det som kommer. Trodde det nærmest eksisterte fok i Norges rike som kunne klart en slik oppgave med glans. Men istede så skal man lage nærmest en kopi av svenskene igjen?? Det er vell ikke første gang. Norge er jo en kopiens mester.

Tommy Wernberg (30.12.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Mest mulig likt

Hvis man tenker over hva Svalan skal brukes til, så er det logisk å gjøre det på samme måten som i Sverige. Svalan skal brukes til å samle inn observasjoner, som igjen skal brukes i forvaltningen av våre fuglebestander. Når man så tenker på at det i stor utstrekning er de samme bestandene vi forvalter i Norge og Sverige, og de samme trendene som gjør seg gjeldende, så er det jo selvsagt en stor fordel om man i de to landene bruker samme verktøy. Det kan være SMART om vi kan sammenligne direkte......

Alf Tore Mjøs (31.12.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Lista fuglestasjon vs. Svalan

Ser at Lista fuglestasjon visstnok har undertegnet skrivet fra NOF OA. Dette er en sak som IKKE har vært diskutert i styret. Lista fuglestasjon har pr. dags dato ikke tatt stilling til hvordan vi evt. skal forholde oss til dette nye systemet. Signaturen på det linkede dokumentet er derfor ugyldig.

Tor A. Olsen

Styreleder Lista Fuglestasjon

(01.01.2008)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Lista Fuglestasjon vs. Svalan

Ønsker ikke legge opp til noe intern diskusjon om Lista Fuglestasjons forhold til Svalan her. Det som er åpenbart er at det er en hel del problematikk knyttet til Lista Fuglestasjon og andre frivillige som gjør betydelig innsats for å skaffe gode data om fuglers utbredelse og opptreden. Dette koster betydelig med tid og penger. Som i denne saken ser en ofte at offentlige og andre gjerne vil ha data, men viljen til å støtte viktige prosjekt er i beste fall blandet. Dette gjør at mange ikke uten videre vil gi fra seg data betingelsesløst.

Jeg er svært for at vi får et best mulig funksjonelt system, der flest mulig på en god og enkel måte kan være med å kartlegge norsk natur til felles beste, men det er ikke noen ekstrem hast her. ((DN, Miljøvern departement og Storting har tusenvis av saker de kan vedta til fordel for norsk natur og biomangfold før de går tom for gode og veldokumenterte forslag. Det er politisk vilje som er mangelvaren.))

Siden det er fotfolket som samler inn dataene, enten i privat regi eller inn under paraplyen av lokallag eller fylkeslag av NOF eller andre NGOs, bør NOF sikre seg en mest mulig positiv holdning til gjennomføring og opplegg i hele organisasjonen, slik at flest mulig deltar og resultatet blir optimalt.

I en slik diskusjon vil rettigheten til data og datasystem og dets muligheter være viktig. Den diskusjonen mener jeg at NOF har tid til, slik at man ikke gir vekk for mye av organisasjonens viktigste ressurs; lokal kompetanse og feltinnsats (med glede), uten at man sikrer at denne ressursen også blir pleiet og vedlikeholdt lokalt også i fremtiden. Rekruttering av fremtidens "svalepunsjere"er meget vesentlig. Jeg tror derfor dette er en meget stor og viktig sak for NOF, som kan trenge litt tid og gjennomdrøfting. Målet er tross alt nære. Samtidig er det ikke primært en diskusjon for eller i mot svalan eller andre dataløsninger.

Til slutt Tor - Jeg ble invitert av NOF OA til en diskusjon omkring emnet, blant annet med bakgrunn i kort varsel, kort reisevei og lang erfaring på organisering og innsamling av fugledata, så underskriften min er gyldig den. Om det burde stå Lista Fuglestasjon i parantes etter navnet mitt er en annen diskusjon vi evt. burde ta internt.

Jan Erik Røer (03.01.2008)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Synd på fugler.net ,feltornitologene osv.

Først noen enkle refleksjoner: Jeg laget fugler.net i 2000 av ren irritasjon over at verken feltornitologene eller NOF klarte å få i startet noe lignende. Dette var omtrent samtidig med at svalan i sverige kom på banen. NOF virket rett og slett ikke interessert i å starte noe slikt. Men nå 8 år senere kommer de krypende med halen mellom beina, når de ser at de kan miste kontrollen til Artsportalen. De har vel ikke noe annet valg enn å "slå seg sammen" artsportalen om de i det heletatt noen gang skal få kontrollen på observasjoner i Norge.

Knut Olsen sier det er synd på fuger.net og feltornitologene osv. Her må Knut Olsen huske på at artsportalen aldri vil bli det fugler.net er: En banalt enkel side for fuglefolk og vanlige folk til å dele sine observasjoner av litt uvanlige fugleobservasjoner. En side hvor en enkelt kan dele sine fuglebilder med andre (nå over 8000 bilder inne). Pluss mye mer...

Jeg kune godt tenke å slippe å drive norges største (og eneste nasjonale) innsamlingsside for fugleinformasjoner på dugnad. Men når NOF i 8 år har brukt fugler.net i sitt tidsskrift som referanse for observasjoner, og fugler.net har foret LRSK i mange fylker med observasjoner, synes jeg det er arrogant av dem å ikke kontakte meg i det heletatt angående opprettelsen av et nytt system. De sendte en forespørsel om jeg ville fortelle om fugler.netpå deres miniseminr, men da var jeg dessverre opptatt i et annet seminar ga jeg beskjed om. Etter det hørte jeg aldri noe mer fra dem. Forventer de at jeg skal legge ned fugler.net?

Oskar K. Bjørnstad (Administrator fugler.net) (12.01.2008)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Norske "svalan" vs eksisterende norske nettsteder for fugl

Suksessen til fugler.net bygger på nettopp det Oskar sier, nemlig sidens geniale enkelthet.

Skal det nye systemet få samme suksess som i Sverige så MÅ det være like enkelt i bruk som fugler.net. Samtidig som det må finnes flere opsjoner for bl.a. innrapportering av hekkefunn osv. osv. Nettsteder som fugler.net, feltornitologene o.s.v. må med andre ord utkonkurreres. Hvis ikke, så ender vi bare opp med nok en flopp a la www.fugleatlas.no.

Har bare såvidt vært inne og kikket på Svalan, men det kan synes som om svanskene har klart nettopp dette. Svalan har jo både muligheter for å dele observasjoner med andre, innlegging av bilder, spørsmål om fugler, krysselister m.m.

Samtidig så har svalan systemer for å omgå en del av de problemene som fugler.net og feltornitoliogene sliter med. Nevner bl.a.:

- Muligheter for å søke/sortere på lokalitetsnavn, med standardisert stavemåte etc.

- Legge inn beskrivelser på observasjoner.

- Ikke godkjente observasjoner blir strøket fra systemet.

- Hvert enkelt kryss i en krysseliste må refereres til en bestemt observasjon. Blir observasjonen underkjent, så fjernes krysset automatisk.

En stor takk til Oskar for at du i en årrekke, på et rent idealistisk grunnlag, har driftet fugler.net. Jeg håper at du ikke legger siden ned, men at du gir "norske svalan" konkurranse slik at det nye systemet blir brukervennlig nok. Det er til slutt nettbrukerne som avsier den endelige dommen.

Tiden vil vise om vi tullekoppene her på berget klarer det samme som svenskene. Jeg håper det, men basert på tidligere erfaringer så har jeg vært skeptisk. Det posistive nå er at NOF har innsett at vi kan kopiere et velfungerende system, fremfor å nok en gang prøve å finne opp kruttet på nytt.

Knut S Olsen (12.01.2008)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Fugleobservasjon

Tittet ut av vinduet idag og fikk øye på en litt sjelden fugl i min hage. Så at det var en haukefugl, og etter å ha bladd opp i fugleboka mi, fant jeg ut at det var en hønsehauk. Vet ikke helt hvor jeg skal henvende meg for å si fra om slike observasjoner, eller om det er av interesse, derfor skriver jeg her. Jeg bor på Ranheim ca 9 km øst for Trondheim. Har lest om svenske Svalan og at skal komme til Norge om kort tid, det er bra.

MVH Liv Skjulsvik (13.01.2008)

Ny kommentarSvar på denne