Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > NOF Vest-Agder
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

NOF Vest-Agder

Dagens observasjoner

Gå til artsobservasjoner.no

Siste nytt

Teist fra Slettingen 2019Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agder 2019 (23.11.2019)

Som vanlig har NOF Vest-Agder gjennomført omfattende undersøkelser på de hekkende sjøfuglene i fylket vårt. I alle de 32 sjøfuglreservatene blir bestanden og hekkeforløpet til sjøfuglene fulgt opp årlig, på oppdrag av Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Vi deltar også i SEAPOP prosjektet og "Det nasjonale overvåkingsprogrammet for hekkende sjøfugl", begge på oppdrag fra NINA. I tillegg har foreningen deltatt i og gjennomført en rekke andre prosjekter på sjøfugl.

Les mer
FiskeørnNOF avdeling Vest-Agder kjemper mot all vindkraft (28.09.2019)

Det skal ikke være noen tvil om at NOF avdeling Vest-Agder er motstander av all vindkraft. Dette er først og fremst av hensyn til fugl og vern av en stadig mer truet natur. Problemet er ikke bare de fuglene som blir drept direkte i møte med vindturbinene, men like mye den totale ødeleggelsen av naturen i de områdene der det anlegges vindkraftindustri.

Les mer
HvitkinngåsOvervåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agder 2017 og 2018 (27.12.2018)

Som vanlig har NOF Vest-Agder gjennomført omfattende undersøkelser på de hekkende sjøfuglene i fylket vårt. I alle de 32 sjøfuglreservatene blir bestanden og hekkeforløpet til sjøfuglene fulgt opp årlig, på oppdrag av Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Vi deltar også i SEAPOP prosjektet og "Det nasjonale overvåkingsprogrammet for hekkende sjøfugl", begge på oppdrag fra NINA. I tillegg har foreningen deltatt i og gjennomført en rekke andre prosjekter på sjøfugl.

Les mer
Sildemåke Hummerholmen 22. juli 2016Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2016 (24.10.2016)

2016 vil bli husket som et godt år for sjøfugl i Vest-Agder. Bestandsmessig var det riktignok ikke store endringer i forhold til de foregående årene. Dette kan heller ikke forventes for lengelevende sjøfuglarter, der bestandsendringer skjer gradvis over mange år. Grunnen til at vi karakteriserer 2016 som er godt år er at hekkesuksessen, det vil si produksjonen av flyveferdige ungfugl, for mange arter var bedre enn på flere år.

Les mer
Sildemåke ungfuglSEAPOP i Vest-Agder: 2016 ble et toppår for sildemåke! (16.09.2016)

I disse tider, hvor det meste relatert til sjøfugl er negative nyheter, så kan vi med glede slå fast at 2016 ble et toppår for sildemåken i Vest-Agder. Bestandene er riktignok fremdeles svært lave, men det var denne sesongen svært god tilgang på sild langs Vest-Agders kyst. Dette resulterte i en svært god produksjon av ungfugl i de fleste sildemåkekoloniene. Blant annet så kom nærmere 3400 sildemåkeunger på vingene i den største kolonien på Rauna utenfor Lista.

Les mer
Gravandungfugler på Lista2016 ble et middels år for gravanda i Vest-Agder (02.09.2016)

Som kjent har gravand vært årets fugl i år. Som vanlig har NOFs medlemmer fulgt godt med på gravanda i Vest-Agder. Sammenliknet med tidligere år så ble årets hekkesesong i underkant av et gjennomsnittsår, både når det gjelder antall par som var til stede i hekkesesongen og resultatet av hekkingen. Årets hekkesesong forløp som følger:

Les mer

Nyhetsarkiv