Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Fiskemåkekoloni truet med utbygging i hekketiden
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Fiskemåkekoloni truet med utbygging i hekketiden

Av Thomas Kvalnes (13.04.2016)

Norsk Ornitologisk Forening har påklaget Hitra kommunes reguleringsplan for Del av Vikan nord ved Fillan. Utbyggingen vil påvirke en fiskemåkekoloni og er foreslått å kunne starte under hekketiden.

Fiskemåke hekkekoloni

Området der kolonien er lokalisert. Flere par er allerede på plass ved hekkeplassen. Større bilde

Hekkekoloni kart

Kartutsnitt. Hekkekolonien for fiskemåke er markert med rød ring. Større bilde

Gjennom fylkesmannens høringssvar ble Hitra kommune gjort kjent med det er en fiskemåkekoloni i området reguleringsplanen gjelder for. Fylkesmannen opplyser videre om artens status som nær truet (NT) på den nasjonale rødlisten. Dette som følge av vedvarende tilbakegang i Norge, med 15-30 % tilbakegang etter 1990.

Teknisk komite valgte å ikke ta fylkesmannens råd til følge i sitt møte 15.03.2016 og kommunestyret vedtok forslaget deres den 17.03.2016. Ved anleggsarbeid i hekketiden risikerer kommunen en dyretragedie ved  at ungene dør som en følge av arbeidet. I tillegg påvirkes en rødlistet art negativt, gjennom at fuglene mister sjansen til å stabilere/øke bestanden gjennom en vellykket hekkesesong.

NOF har i sin klage på Hitra kommunes vedtak opplyst om at vedtaken er i strid med følgende naturmangfoldloven og dyrevelferdsloven. NOF ber kommunen ta hensyn til rødlistearter og andre miljøkvaliteter i sitt planarbeid. For måker vil ødeleggelse av større ynglesteder, som fugleberg, hekkekolonier på holmer og lignende være i strid med aktsomhetsplikten i NMLs § 6 og forbudet mot skade på reir i § 15.

Hele klagen fra NOF kan sees her og kommunestyrets vedtak kan sees her.

 

Gjennom fylkesmannens høringssvar ble Hitra kommune gjort kjent med det er en fiskemåkekoloni i området reguleringsplanen gjelder for. Fylkesmannen opplyser videre om artens status som nær truet (NT) på den nasjonale rødlisten. Dette som følge av vedvarende tilbakegang i Norge, med 15-30 % tilbakegang etter 1990.