Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning > DN reviderer skadefellingsforskriften

DN reviderer skadefellingsforskriften

Av Inge Hafstad (25.02.2008)

Norsk Ornitologisk Forening har ved gjentatte anledninger kommet med kritiske bemerkninger om skadefellingsforskriften. Med bakgrunn i NOFs brev datert den 17. desember 2007 til Direktoratet for naturforvaltning (DN) med krav om revidering av skadefellingsforskriften, starter DN allerede nå i vår arbeidet med revideringen.

Stær

Stær er en av få rødlistearter som kan felles gjennom skadefellingsforskriften. (Opphavsrett: Frode Falkenberg) Større bilde

Det er ingen hemmelighet at NOF misliker skadefellingsforskriften. Revidering av forskriften har vært diskutert muntlig med representanter for DN ved flere anledninger. I forbindelse med at Artsdatabanken publiserte den reviderte norske rødlisten i desember 2006 kom flere av artene som omfattes av skadefellingsforskriften inn på den norske rødlisten. NOF finner det derfor naturlig at forskriften tilpasses dagens virkelighet.

I mai 2007 oppfordret vi våre medlemmer og andre brukere av vårt nettsted til å ta kontakt angående bruken av forskriften og vi ble tipset om flere tilfeller av kommuners lettfeldige bruk av forskriften. Med bakgrunn i dette krevde NOF i brev datert 17. desember 2007 at DN starter arbeidet med revideringen av skadefellingsforskriften.

I DNs svarbrev datert 21. februar 2008 tar direktoratet NOFs krav til etterretning, og de tar sikte på å starte arbeidet med revideringen av skadefellingsforskriften våren 2008, med sikte på ikrafttredelse av revidert forskrift 1. januar 2009. NOF vil være en aktiv bidragsyter i revideringsprosessen og forhåpentligvis vil den reviderte forskriften være et stort steg i riktig retning i forvaltningen av våre fuglearter.

emneord Emneord: skadefelling

kommentarer Kommentér nyheten