Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning > Kommentarer til «Kraftig tilbakegang for ternene i Vest-Agder!»

Kommentarer til «Kraftig tilbakegang for ternene i Vest-Agder!»

NOF avd. Vest-Agder har i mange år overvåket sjøfuglbestandene i fylket. For makrellterne har det de siste 20 årene vært en jevn nedgang, og 2007 ble det første år noensinne uten hekkende makrellterner i sjøfuglreservatene! For rødnebbterne er situasjonen også svært kritisk.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Rødnebbterne

Jeg har over flere år registrert en jevn nedgang i observasjonene av rødnebbterne her i Bindalsfjorden. (Sør Helgeland) Rødnebbterna som for noen år siden var svært, svært vanlig her, er nå blitt et sjeldent syn. I 2006 hadde jeg ikke en eneste observasjon. I 2007 så jeg to stykker.

Det er mye sild i fjorden, men annen gråfisk som torsk og hyse er blitt en sjeldenhet. En skulle i alle fall tro at silda ville være en god matkilde for terna.

Vet en noe om årsaken til den kraftige nedgangen.

Harald Danielsen (02.01.2008)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Terner obervert i Kviturspollen, Hjellestad sommeren 2012.

Her i Kviturspollen, nærmere bestemt ved de små holmene innerst i pollen ved Langeneset, er det observert flokker med terner på mellom 20 og 30 terner inntil ca. 15. juli. Nå virker det som om de har forlatt denne lokaliteten. I tillegg er det som vanlig observert en forholdsvis stor hegrekoloni her og ca. 6 tjelder. Ellers måker av forskjellige arter, bl. svartbak.

Svein Johan Sandal (22.07.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Store endringer

Fra hytta ved sjøen i Brunlanes, syd i Vestfold, har jeg fulgt endringene i fuglebestanden fra jeg var barn (60-tallet). I år har jeg bare sett et par terner, mens disse tidligere var svært vanlige. De siste årene har det gradvis blitt færre av dem, år for år. Sildemåke har jeg ikke sett på mange år nå, mens svartbak er blitt helt vanlig. Da jeg var barn fantes det ikke skarv, men nå er det mange av dem. Svaner fantes heller ikke her da jeg var barn, men nå hekker mange her omkring. Nattergal er nå godt etablert. Store flokker grågås samler seg i august i dette området, og dette er nytt de senere årene.

Svein Hansen (14.08.2012)

Ny kommentarSvar på denne