Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning > Kommentarer til «Vandrefalk stoppet større veiutbygging i Oppland»

Kommentarer til «Vandrefalk stoppet større veiutbygging i Oppland»

Hogst i forbindelse med et større veiprosjekt i Oppland ble utsatt på grunn av hekkende vandrefalk. NOF ble tipset om at et intensivt arbeid var satt i gang ved biotopen og ved god hjelp av Fylkesmannens miljøvernavdeling og velvillighet fra Statens Vegvesen ble det videre arbeidet utsatt til etter hekkesesongen.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Bra jobba!

Flott resultat! Bra jobba av NOF, men også fint av ansvarlige myndigheter. Og flott bilde - tatt av Frode Vandrefalkenberg, selvfølgelig.

Christian Steel (24.04.2013)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Informasjon til forvaltningen er ikke nok

Denne saken er vel nettopp et eksempel på at informasjon til forvaltningen ikke er nok. Det som derimot fungerer er at ornitologer som er opptatt av naturvern (det er ikke alle) selv følger med på planlagte tiltak, noe denne saken demonstrerer.

Det er talløse eksempler på at informasjon om sårbare rovfugler til offentlig myndigheter ikke blir brukt eller tillagt vekt. Hovedårsaken er at det råder det totale kaos mht registrering og innsyn i slike data i forvaltningen.

Thor Erik Jelstad (27.04.2013)

Ny kommentarSvar på denne