Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning > Kommentarer til «Åkersvika naturreservat truet av firefelts motorvei»

Kommentarer til «Åkersvika naturreservat truet av firefelts motorvei»

Åkersvika naturreservat i Hedmark ble i sin tid det første Ramsar-område i Norge. Til tross for sin store verdi som rasteplass for trekkende fugl har innlandslokaliteten ved flere anledninger blitt truet i forbindelse med utbyggingssaker. Nå er det utvidelse av motorveien som er i fokus.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Forslag til E6 trase.

Støtt Åker og Ener Velforenings forslag til ny trase for E6 .

Tunnel under Åker og gi Åkersvika tilbake i samme stand den var før 1972.

Tore Otnæs (18.06.2009)

Ny kommentarSvar på denne