Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning

Naturforvaltning

Siste nytt

KongeørnSærtrøndske kongeørner (14.09.2019)

Politiske kommentatorar i Adresseavisa har det viktige samfunnsoppdraget å forklare resten av Norge kva som skjer i Trøndelag, har eit vittig hovud sagt. Vi i Norsk Ornitologisk Forening ser det nødvendig å peike på eit par ting om kongeørna i Trøndelag, etter fleire reportasjar i Adresseavisa.

Les mer
GråtrostFylkesmannen i Vestland kritisk til NVEs behandling av vindkraftsaker (27.08.2019)

I et usedvanlig krasst brev til Olje- og energidepartementet (OED) tar Fylkesmannen i Vestland et kraftig oppgjør med det faglige grunnlaget vindkraftkonsesjoner og andre planer tilknyttet vindkraft hviler på, der fugletrekk og hensyn til naturen neglisjeres og bagatelliseres.

Les mer
SmålomSlipp karbonet fri – her skal det bygges vindkraft! (04.07.2019)

Andøya i Nordland har flotte myrer som har gitt kommunen et fantastisk fugle- og dyreliv, og i myrene ligger store mengder karbon lagret. Et vindkraftverk midt i herligheten vil gå ut over begge deler. Etter at konsesjonen ble gitt i 2006 har vi endret synspunkt på verdien av å ta vare på myr.

Les mer
HavørnVindkraftverk på Frøya er et feilgrep (27.06.2019)

Det er gitt konsesjon til vindkraftverk på Frøya, og Folkeaksjonen Nei til vindkraft på Frøya og støttespillere gjør en enorm jobb for å stanse prosjektet. NOF ønsker ikke flere vindkraftverk i norsk natur, og mener at et vindkraftverk på Frøya er spesielt uforsvarlig. Myndighetene kan enda snu!

Les mer
GråfluesnapperBegrensninger i hogsten i hekketiden – en seier for fuglelivet (26.06.2019)

Litt overraskende har skognæringen bestemt at det ikke skal hogges i skog med særlig stor tetthet av fuglereir om våren og sommeren. Det er en viktig anerkjennelse av det problematiske ved at hogstmaskinene går året rundt.

Les mer
HubroLegg ned arbeidet ved Sørmarkfjellet vindkraftverk! (24.06.2019)

Byggingen av Sørmarkfjellet vindkraftverk i Trøndelag er omstridt. Ny kunnskap om hubro i området må få konsekvenser for konsesjonen, og NOF krever umiddelbar stans i anleggsarbeidet. Hvilken beskyttelse gir naturmangfoldloven dersom ikke engang den sterkt truede hubroen er nok til å stanse vindkraftverk midt i leveområdet for arten?

Les mer

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International