Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning

Naturforvaltning

Siste nytt

StokkandForeslår ytterligere liberalisering av motorisert ferdsel i utmark (26.02.2020)

Regjeringen foreslår lovendringer som vil føre til en ytterligere økning av motorferdsel i utmark. Sett i sammenheng med tidligere liberalisering er det grunn til bekymring for samlet virkning av alle lov- og forskriftsendringer. For fuglelivet er det også uheldig med økte muligheter for bruk av elektriske båtmotorer i små vann.

Les mer
ÆrfuglKan vi snu den negative trenden for sjøfuglene? (14.02.2020)

Regjeringen har annonsert at handlingsplanen for norske sjøfugler skal presenteres i 2020. Positive tiltak for norske sjøfuglbestander, som samlet er redusert med 30-40 % på få tiår, er kritisk viktig. Men klarer man å komme med gode nok tiltak når økt utnyttelse av havområdene står på den politiske agendaen, og naturen utsettes for omfattende påvirkninger på flere nivå?

Les mer
tjeldVi står ved et veiskille for livet på jorda – Verdens våtmarksdag (02.02.2020)

I anledning verdens våtmarksdag 2. februar leverer Ramsarkonvensjonens generalsekretær Martha Rojas Urregoen en sjeldent klar beskjed: Naturen er nå så truet at ingen mennesker kan la være å handle. Naturkrisen angår oss alle på en personlig og gjennomgripende måte.

Les mer
ÅkerrikseBedre ivaretakelse av truede fuglearter med ny klima- og miljøminister? (30.01.2020)

NOF har i ulike sammenhenger og ved ulike anledninger tatt opp det vi mener er en manglende oppfølging av beskyttelsestiltak for truede fuglearter i Norge. Nå ber vi den nye klima- og miljøministeren Sveinung Rotevatn ta noen overordnede grep i saker vi mener har blitt neglisjert.

Les mer
HavørnGikk fri etter havørndrap - endring av lovverk haster (20.01.2020)

Det haster å endre paragrafen om nødrett i naturmangfoldloven. En jeger i Telemark ble på tampen av fjoråret nok en gang frikjent for å ha skutt havørn, opplagt basert på manglende faglig forståelse av situasjonen. Likevel er dommen en klar indikasjon på at dagens lovverk ikke beskytter rovfuglene i Norge godt nok. NOF følger opp saken overfor Bernkonvensjonen og norske myndigheter.

Les mer
smålomVindkraftprosjektene som må stoppes (16.01.2020)

At norsk vindkraftutbygging har gått på tvers av store naturverdier er synlig for de fleste, selv for myndighetene. Nå ønsker de å stramme inn. Men allerede konsesjonsgitte anlegg som er i konflikt med viktige naturverdier og internasjonale forpliktelser, må stanses etter energilovens § 10-4, eller ikke gis utsatt igangsettelsesfrist.

Les mer

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International