Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning

Naturforvaltning

Siste nytt

KrykkjeKrever at krykkjer i steinbrudd blir tatt hensyn til (09.05.2019)

Direktoratet for mineralforvaltning har mottatt søknad om driftskonsesjon for Bjarkøy pukkverk i Harstad kommune. Et større antall av den sterkt truet fuglearten krykkje hekker i planområdet, og NOF har bedt om at de blir tatt godt vare på.

Les mer
HavørnFrikjent for å ha skutt havørn - nå ankes saken (25.04.2019)

En fredet havørn ble skutt i Fyresdal, Telemark i november 2017. Den siktede ble frikjent av tingretten i 26. mars i år. Nå har påtalemyndigheten anket avgjørelsen. I et brev til statsadvokatene i forkant av avgjørelsen begrunnet NOF, med støtte fra flere andre naturvernorganisasjoner, hvorfor dette måtte bli den nødvendige konklusjonen.

Les mer
HubroNye hubrofunn må føre til arbeidsstopp ved Sørmarkfjellet vindkraftverk (25.04.2019)

Vindkraftverk bygges i utmark over store deler av landet, ofte i konflikt med hubro – en sårbar og sterkt truet art. Sammen med Naturvernforbundet krever vi at arbeidet med Sørmarkfjellet vindkraftverk i Flatanger kommune i Trøndelag stanses etter at det er gjort nye funn av hubro, siden forutsetningene for konsesjonsvedtaket er endret.

Les mer
LundeFelles utspill om raudåte - navet i havet (11.04.2019)

Raudåte er en liten hoppekreps med stor betydning for alt liv i havet. I en pressemelding 13. mars i år kunngjorde regjeringen at de åpner for kommersiell høsting av raudåte. Dette utgjør en ny praksis i Norge. Det skaper usikkerhet for andre deler av fiskerinæringen, og hva blir konsekvensene for livet i havet og sjøfuglene som er avhengig av raudåta?

Les mer
KongeørnKongeørna og havørna i Norge - faktakunnskap og forvaltningspolitisk situasjon (03.04.2019)

I 2018 feiret vi 50 år med fredning av kongeørn og havørn i Norge. I denne nettsaken legger vi ut to oppsummerende dokument om kunnskapen ervervet gjennom mange tiår med fredning og forskning på våre største rovfugler. Allmenn kunnskap og forståelse varer ikke evig, men må bevisstgjøres, fornyes og oppdateres med jevne mellomrom.

Les mer
BrushaneNOF ber Ola Elvestuen ta nye og bedre grep for naturen (21.03.2019)

Ett nasjonalt miljømål er å forbedre forholdene for truede og nær truede arter. Et annet er at økosystemene skal ha god tilstand. Dette er fromme mål, men dessverre ser vi til stadighet at målene ofte ikke har den støtten som er nødvendig hos våre viktigste arealforvaltere, nemlig kommunene. Dermed må nye grep tas.

Les mer

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International