Forsiden
Du er her: Forsiden > Fuglekunnskap > Truete arter

Truete arter

Nyheter om truete arter

Sjøfugler blant de mest truete virveldyr (07.01.2020)

En artikkel i Biological Conservation (2019) summerer opp trusler mot sjøfugler etter en gjennomgang av mer enn 900 vitenskapelige artikler. Konklusjonen er at sjøfugler møter trusler både til havs og på land. Som artsgruppe er sjøfuglene ansett som noen av de mest truete virveldyr på global basis.

Les mer
Sandsvalene i Hemne kommune får hjelp (19.11.2019)

Sandsvala har i lengre tid opplevd en bestandsreduksjon. Som følge av dette ble den i 2015 rødlistet i kategorien «nær truet». Vi kan gjøre tiltak for å hjelpe sandsvalene, men da må vi vite hvor koloniene er, og kartlegge eventuelle trusler. Dette tok NOFs lokallag i Hemne i Trøndelag konsekvensen av i 2019. Kanskje noe å følge opp andre steder i landet?

Les mer
Åkerriksespill i sommernatta! (10.06.2019)

Det var vindstille og varmt på NOF avd. Aust-Agders årlige nattsangertur til Inntjore og omegn, og de nesten 40 fremmøtte ble fortalt at forholdene lå godt til rette for å høre både rørsanger, myrsanger, sivsanger og flere andre arter. Den sjeldne åkerriksa sto høyt på ønskelista til mange av deltakerne.

Les mer
Nei til mer landbasert vindkraft - for fuglenes skyld (04.06.2019)

Etter 20 år med vindkraft i Norge konstaterer Norsk Ornitologisk Forening (NOF) at vi har lagt vindkraftverkene til områder med potensielt høyt konfliktnivå, også for truede arter som hubro. Tilliten til forvaltningssystemet er tynnslitt, og vi krever stans i all vindkraft på land.

Les mer
Fuglenes dag på Naturhuset, Stabbursnes i Porsanger 2019 (28.05.2019)

Atter en gang har NOF avd. Finnmark i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO), Finnmarkseiendommen (FeFo) og Stabbursnes Naturhus arrangert Fuglenes dag / Verdens trekkfugldag på Naturhuset i Porsanger. Og i år var det et ekstra trekkplaster - NOF avd. Finnmark sitt 50-årsjubileum. Jubilanten kan også i år se tilbake på et vellykket arrangement.

Les mer

Flere nyheter om truete arter