Forsiden
Du er her: Forsiden > Fuglekunnskap > Kommentarer til «Oppdatert måkesystematikk»

Kommentarer til «Oppdatert måkesystematikk»

Den britiske taksonomiske komiteen under BOURC (TSC) publiserte i juli-utgaven av British Birds sin anbefaling for taksonomisk inndeling av gråmåke-sildemåke gruppen. Seks arter ble anerkjent: gråmåke, sildemåke, kaspimåke, gulbeinmåke, armenermåke og amerikagråmåke.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Måkesystematikk

Det bør vel nevnes at vi i Norge har fulgt denne systematikken helt siden 2003 da AERC TAC gav mer eller mindre samme anbefaling. Alle de "nye" artene er påtruffet i Norge med unntak av armenermåke.

Tor A. Olsen (08.10.2008)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Mangler en?

Hva med præriegråmåke? Står som egen art i alle lister. Er dette nå blitt en rase?

Rune Hallbjørn Jensen (10.10.2008)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Mangler en?

Præriegråmåke er fremdeles en egen art. Som nyheten forteller er det de to "gamle" artene gråmåke og sildemåke som har fått ny systematikk.

Tor A. Olsen (11.10.2008)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Præriegråmåke.

Ok så denne er en egen art. Ser den har vært det lenge. Kunne vel egentlig bare hatt navnet præriemåke? Ser som feks. Kanarigransanger at det kan mislede til å tro at det er en rase og ikke en egen art.

Rune Hallbjørn Jensen (11.10.2008)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Måkesystematikk

jo, som Tor A. skriver har de "nye" artene vært "i bruk" flere år allerede. De omveltningene som har skjedd de seinere årene har hovedsaklig påvirket underartene og hvilke arter de respektive underartene tilhører. Cachinnans og smithsonianus er av de få som er skilt ut som egne arter, mens f.eks. heuglini som tidligere var en underart av gråmåke nå er funnet å være en underart av sildemåke.

Tomas Aarvak (15.10.2008)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Navnepolitikk

Er helt enig i at arter som præriegråmåke, kanarigransanger og f.eks. iberiagransanger godt kunne hett hhv. præriemåke, kanarisanger og iberiasanger. Om ikke for å unngå misforståelser om underart/art ("gran" og "grå" sier jo noe om arten fortsatt), så ihvertfall pga at det er en enkel forenkling av navnet. Et annet opplagt eksempel som kan diskuteres i denne tråden er jo amerikagråmåke.

Man ser jo for eksempel at gulbeingråmåke ble til gulbeinmåke (og kaspimåke) og at den amerikanske gulkronenatthegre nå heter gulkronehegre, noe som kan tyde på at det til en viss grad er akkurat den politikken NNKF vil følge.

Sånn sett kan det nok også være praktisk med noen av disse "ekstra"-mellomnavnene, slik som f.eks. hos amerikasandlo som muligens fortsatt er et bedre alternativ enn amerikalo?

Håvar Hveding (21.10.2008)

Ny kommentarSvar på denne