Forsiden
Du er her: Forsiden > Fuglekunnskap > Fuglefaunaen i Øvre Forra – reservatet nå og for 40 år siden

Fuglefaunaen i Øvre Forra – reservatet nå og for 40 år siden

Av Ingvar Byrkjedal (07.01.2016)

Kartering av hekkefuglfaunaen i Ramsar-området Øvre Forra naturreservat ble utført i begynnelsen av 1970-årene og gjentatt med nøyaktig samme prosedyre i 2011 og 2012. I alt 16 arter ble registrert med hekketerritorier, og av disse ikke mindre en 10 vadefuglarter.

Enkeltbekkasin

Enkeltbekkasin er en av de vanligste vadefuglene i Øvre Forra naturreservat. (Opphavsrett: Frode Falkenberg) Større bilde

De vanligste vadefuglene var nå som den gang rødstilk, heilo, småspove og enkeltbekkasin, mens heipiplerke ikke uventet var vanligste spurvefugl. Rødstilken har imidlertid nå passert heipiplerka i antall territorier. Likheten i fuglefaunaens sammensetning i det 40-års lange tidsrommet er mer påfallende enn forskjellene. Dette understreker betydningen av reservatet, som miljømessig har holdt seg svært konstant i dette tidsrommet. Detaljene finnes i en artikkel publisert i Ornis Norvegica av Per Gustav Thingstad.

Referanse: Thingstad, P.G. 2015. Bird communities at two marshes in Øvre Forra, today and 40 years ago. Ornis Norvegica 38: 18-24.

Les full artikkel

emneord Emneord: Ornis Norvegica