Forsiden
Du er her: Forsiden

Bli medlem i Norsk Ornitologisk Forening


Siste nytt

smålomVindkraftprosjektene som må stoppes (16.01.2020)

At norsk vindkraftutbygging har gått på tvers av store naturverdier er synlig for de fleste, selv for myndighetene. Nå ønsker de å stramme inn. Men allerede konsesjonsgitte anlegg som er i konflikt med viktige naturverdier og internasjonale forpliktelser, må stanses etter energilovens § 10-4, eller ikke gis utsatt igangsettelsesfrist.

Les mer
FjellvåkVindkraft i stor konflikt med naturområder som omfattes av Emerald Network (10.01.2020)

Nettverket av naturområder i Emerald Network («smaragd-nettverket») skal sikre leveområdene for dyr og planter, og er underlagt Bernkonvensjonen. En gjennomgang av norske Emerald Network-områder viser at en rekke av dem er berørte av vindkraftkonsesjoner der det foregår prosesser rundt søknader om utsatt igangsettelsesfrist. De må reddes!

Les mer
Lappspurv (foto: Frode Falkenberg)Lappspurv er Årets fugl 2020 (09.01.2020)

Med sine karakteristiske hodetegninger i svart og hvitt, sitt rødbrune nakkeparti og gule nebb, er lappspurvhannen en av fjellheimens virkelige juveler. Dessverre er lappspurven, som så mange andre av fjellets fugler, i tilbakegang i Norge. Vi i NOF ønsker å rette fokus på dette, og har i 2020 valgt arten som Årets fugl.

Les mer
MakrellterneFiske etter leppefisk – nok en trussel mot sjøfuglene (08.01.2020)

Leppefisk har blitt ett av oppdrettsnæringens våpen mot lakselus, og det foregår derfor en omfattende fangst av slike. Samtidig går sjøfuglbestandene ned, og handlingsplanen for sjøfugler har så langt uteblitt. Fisket etter leppefisk må også ettergås i sømmene i jakten på tiltak (og mottiltak) for å få sjøfuglbestandene til å øke.

Les mer
LomviSjøfugler blant de mest truete virveldyr (07.01.2020)

En artikkel i Biological Conservation (2019) summerer opp trusler mot sjøfugler etter en gjennomgang av mer enn 900 vitenskapelige artikler. Konklusjonen er at sjøfugler møter trusler både til havs og på land. Som artsgruppe er sjøfuglene ansett som noen av de mest truete virveldyr på global basis.

Les mer
NOF logoFristen for å søke NOFs fond nærmer seg (06.01.2020)

Fristen for å søke NOFs fond er 15. januar. Både privatpersoner, lag og organisasjoner kan søke om støtte. Søknadene skal leveres ved hjelp av et digitalt søknadsskjema.

Les mer
SangsvaneSvanetelling førstkommende helg! (06.01.2020)

Helgen 11.-12. januar 2020 er tiden inne for å telle overvintrende sangsvaner og dvergsvaner i Europa. Tellingen organiseres hvert femte år, og resultatene brukes til å se nærmere på artenes utbredelse, habitatbruk og hekkesuksess. NOF håper at så mange som mulig kan være med å registrere svaner denne helgen.

Les mer

Flere nyheter

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International