Forsiden
Du er her: Forsiden

Bli medlem i Norsk Ornitologisk Forening


Siste nytt

StokkandForeslår ytterligere liberalisering av motorisert ferdsel i utmark (26.02.2020)

Regjeringen foreslår lovendringer som vil føre til en ytterligere økning av motorferdsel i utmark. Sett i sammenheng med tidligere liberalisering er det grunn til bekymring for samlet virkning av alle lov- og forskriftsendringer. For fuglelivet er det også uheldig med økte muligheter for bruk av elektriske båtmotorer i små vann.

Les mer
ÆrfuglKan vi snu den negative trenden for sjøfuglene? (14.02.2020)

Regjeringen har annonsert at handlingsplanen for norske sjøfugler skal presenteres i 2020. Positive tiltak for norske sjøfuglbestander, som samlet er redusert med 30-40 % på få tiår, er kritisk viktig. Men klarer man å komme med gode nok tiltak når økt utnyttelse av havområdene står på den politiske agendaen, og naturen utsettes for omfattende påvirkninger på flere nivå?

Les mer
FiskemåkeNei til «natur light»! (11.02.2020)

I Agderposten 7. februar kan man lese at rådmannen i Arendal anbefaler «camping light» når politikerne skal regulere delen av Hoveodden som ikke er innlemmet i Raet nasjonalpark. «Camping light» fører fort til «natur light», og det er Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder imot! Vi mener naturmangfoldet i dette flotte området bør vernes om og skjermes fra økt aktivitet.

Les mer
GrønnsisikFinker i fleng under Hagefugltellingen (07.02.2020)

Det ble nok et år med strålende oppslutning om Hagefugltellingen. Fra 9000 hager ble det rapportert i overkant av 460 000 fugler. Det milde være over store deler av landet under årets telling fikk tildels store utslag. Flere finkearter hadde en rekordartet opptreden, mens meisene hadde nok et dårlig år.

Les mer
StærHeng opp en fuglekasse til våren! (06.02.2020)

De går mot lysere tider, og om ikke lenge er de første trekkfuglene på plass. Også fuglene som har overvintret påvirkes av lysere dager, og begynner etter hvert å planlegge familieliv. Kanskje har du hørt noen av uglene eller meisene synge allerede? Du kan lage fuglekasser til en rekke arter, og med fuglekasser kommer du tett på fuglelivet.

Les mer
BjørkefinkUnik finkeopplevelse i Bergen (04.02.2020)

Har du lyst til å oppleve noe som aldri har skjedd i Hordaland tidligere? Da er det er bare å komme seg ut, enten i grålysninga om morgenen, eller når det mørkner om ettermiddagen. Ta turen til Nygårdsparken i Bergen, der titusenvis av bjørkefinker tilbringer nettene for tiden.

Les mer
tjeldVi står ved et veiskille for livet på jorda – Verdens våtmarksdag (02.02.2020)

I anledning verdens våtmarksdag 2. februar leverer Ramsarkonvensjonens generalsekretær Martha Rojas Urregoen en sjeldent klar beskjed: Naturen er nå så truet at ingen mennesker kan la være å handle. Naturkrisen angår oss alle på en personlig og gjennomgripende måte.

Les mer

Flere nyheter

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International