Forsiden
Du er her: Forsiden

Bli medlem i Norsk Ornitologisk Forening


Siste nytt

RødtoppfuglekongeRødtoppfuglekonge – ny hekkeart for Norge! (14.07.2019)

Rødtoppfuglekonge er siste tilskudd blant norske hekkefugler! I Oslo ble det i begynnelsen av juli dokumentert at et par rødtoppfuglekonger matet dununger. Arten har hatt en voldsom ekspansjon i Sverige de siste tiårene, og det forventes at den får fotfeste som hekkefugl også i Norge.

Les mer
SmålomSlipp karbonet fri – her skal det bygges vindkraft! (04.07.2019)

Andøya i Nordland har flotte myrer som har gitt kommunen et fantastisk fugle- og dyreliv, og i myrene ligger store mengder karbon lagret. Et vindkraftverk midt i herligheten vil gå ut over begge deler. Etter at konsesjonen ble gitt i 2006 har vi endret synspunkt på verdien av å ta vare på myr.

Les mer
HavørnVindkraftverk på Frøya er et feilgrep (27.06.2019)

Det er gitt konsesjon til vindkraftverk på Frøya, og Folkeaksjonen Nei til vindkraft på Frøya og støttespillere gjør en enorm jobb for å stanse prosjektet. NOF ønsker ikke flere vindkraftverk i norsk natur, og mener at et vindkraftverk på Frøya er spesielt uforsvarlig. Myndighetene kan enda snu!

Les mer
GråfluesnapperBegrensninger i hogsten i hekketiden – en seier for fuglelivet (26.06.2019)

Litt overraskende har skognæringen bestemt at det ikke skal hogges i skog med særlig stor tetthet av fuglereir om våren og sommeren. Det er en viktig anerkjennelse av det problematiske ved at hogstmaskinene går året rundt.

Les mer
HubroLegg ned arbeidet ved Sørmarkfjellet vindkraftverk! (24.06.2019)

Byggingen av Sørmarkfjellet vindkraftverk i Trøndelag er omstridt. Ny kunnskap om hubro i området må få konsekvenser for konsesjonen, og NOF krever umiddelbar stans i anleggsarbeidet. Hvilken beskyttelse gir naturmangfoldloven dersom ikke engang den sterkt truede hubroen er nok til å stanse vindkraftverk midt i leveområdet for arten?

Les mer
LappspurvForvaltningsplaner for naturen - kan det være løsningen? (24.06.2019)

20. mai i år inviterte Klima- og miljødepartmentet til orientering- og innspillsmøte om "helhetlige forvaltningsplaner for naturen". Her støtter NOF departementets initiativ, og ber dem gå videre med planene. Når utviklingen for flere økosystem går i gal retning, trengs nye tiltak.

Les mer
LirypeJakten på en helhetlig og klok naturforvaltning (18.06.2019)

Nylig gjennomførte Miljødirektoratet en høring om en forskrift om midler for å få flere barn og unge interessert i jakt. NOF aksepterer jakt som matauke, men det må skje på en skånsom og ansvarsfull måte. Vi hadde derfor noen bemerkninger til forslaget.

Les mer

Flere nyheter

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International