Forsiden
Du er her: Forsiden

Bli medlem i Norsk Ornitologisk Forening


Siste nytt

VipeOfrar vi vipa for å redde klimaet? (16.05.2019)

Talet på viper er dramatisk redusert dei siste åra, og fuglen hekkar ikkje lenger der han før var talrik. I fleire kommunar i Hordaland er han borte, og mange, både bønder og oss andre som har opplevd vipesongen om våren, er i ferd med å miste noko viktig. Men enkelte bønder kjempar for å redde vipa.

Les mer
GråspurvNOF OA gir ut hefte om fugler og fuglelokaliteter i Oslo (15.05.2019)

Som et ledd i fokusering på urban fuglekikking har NOF OA gitt ut en trykksak på 28 sider i lommeformat. Det rikt illustrerte heftet heter Et annerledes Oslo, og beskriver 26 urbane lokaliteter i Oslo og 61 fuglearter. På siste oppslag er en artsliste hvor man krysser av hva man har sett og hørt av fugl i storbyen.

Les mer
LaksandKautokeino JFF krever å skyte ender for å øke fiskebestanden (14.05.2019)

Den omstridte vårjakta på ender i Kautokeino er igjen i skuddet, en ordning NOF har vært negativ til i en årrekke. Altaposten publiserte 11. mai en artikkel om at Kautokeino jeger- og fiskerforening nå søker om å øke jaktkvoten fra to til syv ender og hevder at uttak av fiskeender vil øke fiskebestanden.

Les mer
KongeørnVil bygge større vindkraftverk i viktig trekkområde for rovfugler – nå ser Sivilombudsmannen på saken (13.05.2019)

Utbyggerne ved Måkaknuten vindkraftverk i Gjesdal kommune, Rogaland er gitt tillatelse til å bygge et langt større vindkraftverk enn det de opprinnelig har fått konsesjon på. At vindkraftverket er tenkt plassert i et område med viktig rovfugltrekk og leveområde for hubro, gjør saken særlig graverende.

Les mer
GjøkFortsatt ledige ruter i årets hekkefugltaksering (TOV-E) (10.05.2019)

Hvert år telles alle fuglene på 492 faste telleruter i TOV-E prosjektet. Det er fortsatt noen ledige ruter for årets sesong, og NOF ber nå interesserte og fuglekyndige personer om å melde sin interesse for å delta i prosjektet.

Les mer
KrykkjeKrever at krykkjer i steinbrudd blir tatt hensyn til (09.05.2019)

Direktoratet for mineralforvaltning har mottatt søknad om driftskonsesjon for Bjarkøy pukkverk i Harstad kommune. Et større antall av den sterkt truet fuglearten krykkje hekker i planområdet, og NOF har bedt om at de blir tatt godt vare på.

Les mer
TopphegreOppdatert liste over fugler observert i Norge (08.05.2019)

Norgeslisten er nå oppdatert med alle godkjente funn frem til og med 2018. Topphegre var den eneste nye arten i Norge i fjor, mens mørkmyrhauk og tyrkersteinskvett var nye underarter. Listen er også oppdatert med nytt navn på oseanstormsvale, tidligere kjent som wilsonstormsvale.

Les mer

Flere nyheter

Bli medlem

Rapportsystemet for fugler

NOFs Rapportserie

Important Bird Areas

Fuglevennen

Norsk SjeldenhetsKomite for Fugl - NSKF

Natur og fritid

Norsk Ornitologisk Forening er partner i BirdLife International